Knipsel warmte

Achtergrond

Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen.

Waar komt de warmte vandaan?

HVC verbrandt uw restafval in de afvalenergiecentrale in Alkmaar. Daarbij komt warmte vrij die HVC gebruikt om elektriciteit op te wekken en het warmtenet te voeden. De elektriciteit wordt geleverd aan de aandeelhouders van HVC: de gemeenten en waterschappen die ook het afval aanleveren. Ook levert HVC deze elektriciteit direct aan consumenten via Kringloopenergie. De warmte die overblijft na het opwekken van elektriciteit kan nog goed gebruikt worden om woningen en bedrijven te verwarmen.

Verbrandingsoven

Gesloten leidingnet

Met deze resterende warmte wordt bij HVC water verwarmd. Dit warme water wordt via een ondergronds, geïsoleerd leidingnet getransporteerd naar woonwijken en bedrijventerreinen in Alkmaar, Broek op Langedijk, Heerhugowaard en Heiloo. Het warme water gaat vervolgens via leidingen naar woningen en bedrijven om de gebouwen te verwarmen en het water uit de kraan te verwarmen. Het afgekoelde water gaat terug naar HVC waar het opnieuw wordt verwarmd. Zo maakt HVC de cirkel rond: restafval wordt benut en gebruikt om duurzame warmte te produceren en vervolgens afgeleverd bij gebouwen in de directe omgeving.

Duurzame energievoorziening

De warmtevoorziening van het warmtenet verbruikt geen aardgas. Dit levert een flinke en structurele vermindering van de uitstoot van CO₂ op. Een woning met warmte van de afvalenergiecentrale HVC draagt jaarlijks net zoveel bij aan het terugdringen van CO₂-uitstoot als ongeveer 22 zonnepanelen. En dat staat weer gelijk aan maar liefst 14.000 niet gereden autokilometers.

Bestaande bouw

Het warmtenet in Alkmaar, Broek op Langedijk, Heerhugowaard en Heiloo is redelijk uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in deze gemeenten voorziet het warmtenet ook bestaande gebouwen van warmte. De komende jaren wordt het netwerk uitgebreid aan de hand van woningbouw- en renovatieplannen. In samenwerking met de woningcorporaties Van Alckmaer voor Wonen, Woonwaard en Kennemer Wonen wordt besproken welke bestaande bouw op het warmtenet kan worden aangesloten.