Warmtenet Alkmaar


 

Duurzaam alternatief voor fossiele brandstof

Alkmaar, Broek op Langedijk, Heerhugowaard en Heiloo willen nog duurzamer zijn. Nu worden in de gemeenten nog teveel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeenten*, woningcorporaties** en HVC zetten zich daarom samen in om ongebruikte energie beter te benutten door de aanleg van een warmtenet in de stad.

Forse vermindering CO2-uitstoot

De warmtevoorziening van het warmtenet verbruikt geen aardgas. Dit levert een flinke en structurele vermindering van de uitstoot van CO2 op. Een woning met warmte van de afvalenergiecentrale HVC draagt jaarlijks net zoveel bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot als ongeveer 22 zonnepanelen. En dat staat weer gelijk aan maar liefst 14.000 niet gereden autokilometers.

* Gemeenten: Alkmaar, Broek op Langedijk,  Heerhugowaard en Heiloo
**Woningcorporaties: Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen en Woonwaard