warmte van nu

Verduurzaming

Met deze warmte kan Alkmaar voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen en ook bijzondere gebouwen in de stad, zoals het AZ stadion, sport- en recreatiecentrum Hoornse Vaart en het Poppodium Victorie. De verbinding van het warmtenet aan de bio-energiecentrale is in 2017 gerealiseerd, waardoor de geleverde warmte volledig groen is. Dit betekent een forse verduurzaming voor de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. De aanleg van een warmtenet wordt fasegewijs uitgevoerd en duurt een aantal jaren.

Voordelen van warmte van nu

  • een betrouwbare oplossing met comfortabele warmte
  • leidt tot maar liefst 95% minder CO2- uitstoot (broeikasgas)
  • maakt fossiele brandstof (gas) voor verwarming overbodig
  • benut beschikbare warmte die anders verloren zou gaan
  • voor bedrijven een laagdrempelige manier om bij te dragen aan een duurzame stad / leefomgeving. Dit vertaalt zich in CO2-prestaties en de bereikbaarheid van een duurzaamheidskeurmerk.
  • eenmaal aangesloten op het warmtenet draagt u bij aan duurzaam Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

Zichtbaar

Het warmtenet loopt onder de grond en is daarmee feitelijk onzichtbaar. Om het warmtenet en de duurzaamheid zichtbaar te maken voor inwoners, zijn er op diverse locaties speciale stoeptegels. Deze speciaal ontworpen stoeptegels markeren het naastgelegen gebouw dat gevoed wordt door het warmtenet.

zwembad hoornsevaart warmtnet hvc alkmaar