feiten en cijfers

Duizenden woningen in de regio Alkmaar worden de komende jaren voorzien van duurzame warmte. We gaan ‘van gas los’. De toepassing van restwarmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Het aansluiten van woningen en gebouwen, zoals een zorgcentrum, stadion, of zwembad, op het warmtenet van HVC betekent een forse verduurzaming. Samen met de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk maakt HVC deze ambitie tastbaar.
Het CO₂-prestatieverslag geeft inzicht in de resultaten uit 2017 voor het warmtenet in de regio Alkmaar.