Feiten en cijfers 2018-05-08T14:07:07+00:00

Feiten en cijfers

HVC werkt hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar en Dordrecht. Met warmte van HVC hebben inwoners en bedrijven in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht  7.657 ton CO₂-uitstoot vermeden in 2016. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 2.500 auto’s die 20.000 km per jaar rijden.

CO2 prestatieverslag warmtenet regio Alkmaar 2016

Duizenden woningen in de regio Alkmaar worden de komende jaren voorzien van duurzame warmte. We gaan ‘van gas los’. De toepassing van restwarmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Het aansluiten van woningen en gebouwen, zoals een zorgcentrum, stadion, of zwembad, op het warmtenet van HVC betekent een forse verduurzaming. Samen met de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk maakt HVC deze ambitie tastbaar.

Warmtenet Alkmaar meest duurzame warmtenet
HVC sluit het warmtenet in Alkmaar eind 2017 aan op de bio-energiecentrale. Dit betekent dat de geleverde warmte volledig groen wordt. Het warmtenet in Alkmaar wordt daarmee het meest duurzame warmtenet van Nederland.

Het CO₂-prestatieverslag geeft inzicht in de resultaten uit 2016 voor het warmtenet in de regio Alkmaar.