Rivierenwijk Heerhugowaard2019-12-20T10:23:43+00:00

werkzaamheden warmtenet Rivierenwijk-Zuid

planning: januari t/m maart 2020 (fase 2)
HVC legt in de Rivierenwijk een warmtenet aan. Op onderstaande kaart is te zien waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang de werkzaamheden ongeveer duren*. Omleidingen worden met borden aangegeven.

*Let op:

 • Onderstaande kaart geeft de route aan waar wordt gewerkt. In verloop van tijd wordt de route van het warmtenet verder aangevuld.
 • De route houdt in: waar warmteleidingen (de aanvoer- en retourleiding) worden gelegd in de straten.
 • Voordat de aanleg start ontvangen omwonenden informatie over werkzaamheden in de straat. Zoals hoe lang het duurt, wat de werkzaamheden inhouden en hoe de werkzaamheden worden afgerond.
 • De aannemer is MVOI.
 • Datums kunnen wijzigen, op de website delen we de meest recente informatie.

[Tekst gaat verder onder de routekaart]

De Rivierenwijk in Heerhugowaard gaat de komende jaren flink veranderen. Samen met de gemeente en Woonwaard wordt de wijk en de woningen klaar gemaakt voor de toekomst. Naast drainage, de herinrichting van de wijk worden de woningen van Woonwaard aangesloten op het warmtenet. Dit betekent dat de aansluiting op gas voor deze woningen verdwijnt. Woningen worden verwarmd via het warmtenet en koken gebeurt op elektriciteit.

Folder werkzaamheden warmtenet ‘fase 1’ Gouwe, Spaarne, Zaan, Amstel, Spui (augustus 2019)

Meer informatie (nieuwsbrieven)

Bewonersbrief Comfort Partners ‘fase 1’ (augustus 2019)
Nieuwsbrief Ontwikkelingen Rivierenwijk-Zuid (augustus 2019)
Nieuwsbrief Ontwikkelingen Rivierenwijk-Zuid (april 2019)
Nieuwsbrief Ontwikkelingen Rivierenwijk-Zuid november 2019)

Warmtenet Werkzaamheden

De omgeving is afgezet met hekwerk, graafmachines graven een sleuf. De grond die vrijkomt wordt vervoerd naar het gronddepot. Leidingen worden klaargelegd en aan elkaar gelast tot lange strengen. Vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en de bestrating opnieuw aangebracht. Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7:00 – 17:00 uur. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld. [Tekst gaat verder onder de video en foto’s]

Wat betekenen de werkzaamheden voor u? Bekijk het filmpje:

Komende jaren wordt de Rivierenwijk-Zuid klaargemaakt voor de toekomst. Naast de werkzaamheden van HVC in een deel van de wijk vinden er nog meer werkzaamheden plaats:

 • Netbeheerder Liander versterkt het energienetwerk van kabels en leidingen.
 • De huurwoningen van wooncorporatie Woonwaard worden deels gerenoveerd en aangesloten op het warmtenet. Zie voor meer informative de project-website van Woonwaard.
 • De gemeente zorgt voor de aanleg van nieuwe drainage, zodat het regenwater goed wordt afgevoerd.
 • Na alle werkzaamheden in de grond, zorgt de gemeente ervoor dat de wijk boven de grond netjes wordt ingericht. Zoals de straten, parkeervakken, voetpaden, groenparken, speeltuinen en lantaarnpalen. De project-website van de gemeente Heerhugowaard.
Ik heb een vraag. Met wie kan ik contact opnemen?2019-08-20T14:32:10+00:00

Contact met HVC (Ruby Bijman)

Contact met Woonwaard (Yvette Pronk)

Contact met Comfort Partners (Brahim Ouaziki en Amber Feld)

 • Telefoon: 088 270 32 33 (Amber Feld) op werkdagen tussen 9:00 u en 17:00 u
 • Telefoon en WhatsApp voor huisbezoek afspraak: 06 515 478 97 (Brahim) op werkdagen tussen 8:00 u en 16:00 u

Contact met gemeente HHW (Lucien van der Plaats)

Ik woon in een woning van Woonwaard. Wanneer wordt mijn woning aangesloten?2019-08-20T14:23:45+00:00

HVC legt het warmtenet aan. Wanneer uw woning wordt aangesloten kunt u terugvinden op de project-website van Woonwaard. U leest het hier

Wanneer vinden de werkzaamheden in mijn woning plaats?2019-08-15T12:35:38+00:00

Woningen aan Spaarne, Zaan, Amstel en Spui in fase 1/wijkdeel 1 worden aangesloten op het warmtenet. Let op! Hiervoor vinden werkzaamheden in de woning plaats, zowel door MVOI als Comfort Partners. Er wordt apart een afspraak met u gemaakt. Een medewerker van Comfort Partners komt bij u langs om een afspraak te maken.

werkzaamheden in en om huis

MVOI voert werkzaamheden uit in de straat en zorgt dat de warmteleidingen worden gelegd tot in de woningen of het appartementencomplex (begane grond woning) die worden aangesloten op het warmtenet. Comfort partners (aannemer Woonwaard) neemt het vanaf daar over en zorgt voor de installatie van de warmteset in de woningen.

Waarom lopen werkzaamheden uit?2019-08-02T11:43:42+00:00

Helaas is vertraging niet uit te sluiten. De planning die we delen geeft steeds aan hoe lang het werk ongeveer zal duren. Daarbij wordt geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. En helaas komen onvoorziene omstandigheden in bouwprojecten veel voor.

Het is net als met een verbouwing van een huis. Zodra het werk begint, kom je vaak onverwachte situaties tegen die vooraf niet bekend waren. In dit geval kunnen dat leidingen of funderingen zijn waar de aannemer dan omheen moet werken. Maar het kan ook gaan om materieel dat uitvalt, bestellingen die later geleverd worden of weersomstandigheden die van invloed zijn op het werk. Dat geeft allemaal vertraging. Vaak kan de aannemer die vertraging wel weer inhalen, maar dat lukt niet altijd. Zo kunnen we niet altijd voorkomen dat een project langer duurt dan we hadden verwacht. Houd daarom de website warmtenetheerhugowaard.nl goed in de gaten. Hierop is steeds het laatste nieuws en de planning te zien.

Wat is een warmte overdrachtstation?2019-08-02T12:16:00+00:00

Een warmteoverdrachtstation, ook wel warmtehuis genoemd, levert de huizen in de wijk warmte. De warmte van de bio-energiecentrale in Alkmaar komt via het warmteoverdrachtstation in de woning terecht. Het overdrachtstation doseert de juiste hoeveelheid water en transporteert het water via leidingen naar de woningen. Gekoeld water stroomt weer terug naar het overdrachtstation waar het water opnieuw wordt verwarmd.

hoe werkt een warmte overdrachtstation

Waarom zijn er pompen nodig bij de werkzaamheden aan het warmtenet?2019-08-12T09:47:05+00:00

Door graafwerkzaamheden komt er grondwater in de sleuf te staan. Met behulp van een pomp wordt het grondwater rondom de bouwplaats weggepompt. Het is nodig om het grondwaterpeil naar beneden te brengen, zodat werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Het plaatsen van pompen staat los van de drainage werkzaamheden die in uw wijk plaatsvinden (opdrachtgever gemeente Heerhugowaard). Met het aanleggen van drainageleiding in uw wijk wordt op de lange termijn de problemen met wateroverlast opgelost.

Verkeersplan Rivierenwijk-Zuid

Verkeersplan tijdens aanleg warmtenet fase 1: augustus 2019 – januari 2020 (zie hieronder)

Verkeersplan fase 1: augustus 2019 - januari 2020

Verkeersplan aanleg hoofdleiding warmtenet: tot augustus 2019 (zie hieronder)

Verkeersplan aanleg hoofdleiding: tot augustus 2019

Verkeersplan aanleg hoofdleiding warmtenet: tot augustus 2019 (zie hieronder)

Verkeersplan aanleg hoofleiding warmtenet: tot augustus 2019

Locatie depot aannemer MVOI

Locatie Abe Bonnemaweg. Het depot wordt ingericht met materialen t.b.v. de werkzaamheden.

Route Warmtenet HVC

route warmtenet, warmtenet heerhugowaard, stadsverwarming

Warmtenet HVC Nieuws

Stadskantoor Alkmaar duurzaam verwarmd

november 29th, 2019|0 Comments

Het Stadskantoor in Alkmaar is onlangs aangesloten op het warmtenet van HVC. Vanaf nu wordt er in het Stadskantoor geen aardgas meer gebruikt. In plaats daarvan is de geleverde warmte volledig groen. Wethouder duurzaamheid Christian [...]

warmtenetalkmaar.nl maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Lees hier meer over privacy en cookies Accepteer