werkzaamheden warmtenet Rivierenwijk-Zuid

planning: april t/m december 2019 (fase 1)
HVC legt in de Rivierenwijk een warmtenet aan. Op onderstaande kaart is te zien waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang de werkzaamheden ongeveer duren*. Omleidingen worden met borden aangegeven.

*Let op:

  • Onderstaande kaart geeft de route aan waar wordt gewerkt. In verloop van tijd wordt de route van het warmtenet verder aangevuld.
  • De route houdt in: waar warmteleidingen (de aanvoer- en retourleiding) worden gelegd in de straten.
  • Voordat de aanleg start ontvangen omwonenden informatie over werkzaamheden in de straat. Zoals hoe lang het duurt, wat de werkzaamheden inhouden en hoe de werkzaamheden worden afgerond.
  • De aannemer is MVOI.
  • Datums kunnen wijzigen, op de website delen we de meest recente informatie.

[Tekst gaat verder onder de routekaart]

tracekaart rivierenwijk heerhugowaard warmtenet
Nieuwsbrief Ontwikkelingen Rivierenwijk-Zuid (april 2019)

Werkzaamheden

De omgeving is afgezet met hekwerk, graafmachines graven een sleuf. De grond die vrijkomt wordt vervoerd naar het gronddepot. Leidingen worden klaargelegd en aan elkaar gelast tot lange strengen. Vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en de bestrating opnieuw aangebracht. Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7:00 – 17:00 uur. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld. [Tekst gaat verder onder de foto’s]

Verkeersplan Rivierenwijk-Zuid

verkeersplan_rivierenwijkverkeersplan Rivierenwijk Heerhugowaard

Locatie depot aannemer MVOI

Locatie Abe Bonnemaweg. Het depot wordt ingericht met materialen t.b.v. de werkzaamheden.

Route Warmtenet HVC

route warmtenet, warmtenet heerhugowaard, stadsverwarming

Warmtenet HVC Nieuws

  • warmte-krachtkoppeling warmtehuis assendelft

Het warmtenet kunstwerk in Saendelft

juli 17th, 2019|0 Comments

Afgelopen weekend stond het ‘natuur’ kunstwerk van kunstenaar Peter Meijn op het WKK (warmte kracht-koppeling) van HVC in het stralende middelpunt. In het weekend van 12 t/m 14 juli werd het park aan de [...]