werkzaamheden Koelmalaan

Planning: 12 september – oktober 2018

Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet in de Koelmalaan. Vanaf 12 september 2018 start HVC op de Koelmalaan met werkzaamheden voor de aanleg van een warmteleiding als onderdeel van het HVC warmtenet.

Waarom vinden de werkzaamheden plaats?

Het warmtenet dat al in Alkmaar ligt wordt uitgebreid. Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet in de Koelmalaan. Het tracé wordt aangelegd in de groenstrook aan beide zijde van de Koelmalaan. De Koelmalaan wordt gekruist doormiddel van een boring (zie het werkgebied op onderstaande kaart). De woningen blijven bereikbaar en voor voetgangers wordt in de periode van de werkzaamheden een voetgangersbrug over de geul geïnstalleerd.

Planning

De werkzaamheden starten op 12 september 2018 en duren naar verwachting tot eind oktober 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 17:00 uur. Een aantal werkzaamheden worden in een weekend uitgevoerd. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

Groenvoorziening

In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. De werkzaamheden worden in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer wekelijks een spreekuur. Locatie: Ketendepot Geert Groteplein en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Locatie depot aannemer MVOI

Ketendepot: Geert Groteplein. Het depot is ingericht met materialen t.b.v. de werkzaamheden.

Overlast

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten. We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken. Tekst gaat verder onder het beeld van het werkgebied

Werkzaamheden: 

1) Open ontgraving
Bij open ontgraving is sprake van het openbreken van bestrating of groen. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer aangevuld en in oorspronkelijke staat hersteld. Bij verharding geldt dat de weg eerst van tijdelijke bestrating wordt voorzien i.v.m. zetting van de grond en pas in een latere fase definitief hersteld. De werkzaamheden worden in een totaal planning vermeld op de website. Open ontgravingen gaan in fases, daarvoor zal steeds een deel van de omgeving worden afgesloten.

2) Boring
Bij een horizontaal gestuurde boring wordt met een boorinstallatie ondergronds een schacht geboord van het intredepunt naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.