tracé: Overstad – Stadskantoor

Tijdspad: juni – augustus 2018 | werkzaamheden zijn gereed

Van januari t/m april 2018 zijn warmteleidingen gelegd in de Pettemerstraat, middels een boring is het Noordhollandsch Kanaal gekruist om vervolgens in de Snaarmanslaan uit te komen. In de week van 4 juni starten de vervolgwerkzaamheden richting het Stadskantoor. Hieronder leest u meer over de planning en de werkzaamheden.

trace_overstad_stadskantoor

Update 13 juli

Werkzaamheden
Donderdagnacht (do 19/7 op vrij 20/7) en vrijdagnacht (vrij 20/7 op zat 21/7) zal de Helderseweg geasfalteerd worden. Dan wordt beide nachten van 19:00 tot 6:00 gewerkt en het autoverkeer omgeleid. Tijdens de asfalteerwerkzaamheden gelden na 0:30 uur voor de buslijnen omleidingsroutes.

Planning
Vanaf 23 juli starten de aanlegwerkzaamheden naast het Stadskantoor in het fietspad. De warmteleidingen worden gelegd middels een open ontgraving. Het fietspad wordt tijdelijk opengebroken. Daarna wordt een sleuf gegraven, damwanden ingetrild en de warmteleidingen in de sleuf gelegd. Na de werkzaamheden wordt het fietspad hersteld. De omleidingsroutes voor fietsers worden met borden aangegeven. De totale werkzaamheden duren tot medio augustus.

//////

Werkzaamheden

Ter hoogte van de Snaarmanslaan worden de werkzaamheden weer opgepakt om de warmteleidingen richting het Stadskantoor aan te leggen. De warmteleidingen worden gelegd middels een open ontgraving. Dit houdt in dat de stoep/het fietspad van de Helderseweg aan de kant van de bedrijven tijdelijk wordt opengebroken. Daarna wordt een sleuf gegraven, damwanden ingetrild en de warmteleidingen in de sleuf gelegd. Na de werkzaamheden wordt de stoep hersteld en de straat opnieuw geasfalteerd.

Parkeergelegenheid en omleidingsroutes

Gedurende de werkzaamheden is de Helderseweg gedeeltelijk afgesloten en gelden omleidingsroutes die met borden worden aangegeven. Waar nodig zullen verkeersregelaars ingezet worden. In verband met de werkzaamheden worden parkeervakken tijdelijk afgesloten. Wij vragen u gebruik te maken van parkeerterreinen in omliggende straten of van het parkeerterrein bij het spoor langs de stationsweg. Op verzoek van de brandweer vragen wij u nadrukkelijk in parkeervakken te parkeren en niet daarbuiten. Straten en bedrijven in de omgeving blijven bereikbaar.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden verkeers- en geluidsoverlast met zich mee brengen, maar vragen hiervoor uw begrip.

Planning

De voorbereidingen op de werkzaamheden die in de week van 4 juni starten worden inmiddels getroffen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind augustus en worden uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7:00-17:00 uur. We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kunnen de planning en werktijden afwijken.

Open ontgravingen

Bij een open ontgraving wordt (waar nodig) asfalt uitgefreesd, zodat de graafploeg kan beginnen. Delen van straten worden opengebroken en een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating opnieuw aangebracht.