tracé: Wolfpad

Tijdspad: 26 november – medio december ’18 | werkzaamheden zijn gereed

In de week van 26 november starten de werkzaamheden om de bestaande warmteleidingen uit te breiden naar het terrein waar nieuwbouw appartementen worden gebouwd. De woningen worden in de toekomst aangesloten op het warmtenet.

Waarom vinden de werkzaamheden plaats?
In de week van 26 november start HVC met werkzaamheden voor de aanleg van een warmteleiding als onderdeel van het HVC warmtenet. Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet. De woningen, onderdeel van plan ‘Het Turfschip’, worden in de toekomst aangesloten op het warmtenet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI.

Werkzaamheden
De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving. Bij een open ontgraving is sprake van het openbreken van de bestrating. Een sleuf wordt gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Leidingen worden aan elkaar gelast en geïsoleerd, vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en wordt de bestrating opnieuw aangebracht. Het werkterrein wordt met hekwerk afgesloten. De tekst gaat verder onder de foto’s

Planning
De werkzaamheden starten in de week van 26 november en duren naar verwachting tot medio december 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 17:00 uur. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

Omleiding
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het Wolfpad tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor fiets- en gemotoriseerd verkeer en voetgangers. De omleiding wordt met borden aangegeven. Zie bovenaan deze pagina het verkeersplan.

Overlast
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten. We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.