tracé: Willem de Zwijgerlaan – Blekerskade

Tijdspad: maart – september 2018 | werkzaamheden zijn gereed

Het tracé Willem de Zwijgerlaan – Blekerskade loopt via de Willem de Zwijgerlaan richting PCC Het Lyceum aan de Blekerskade in Alkmaar. Het tracé is een aftakking van tracé Overdie.

[Update 28 september 2018]

Willem de Zwijgerlaan
De open ontgraving in het tweede deel van de Willem de Zwijgerlaan (N.G. Piersonstraat tot aan Juliana van Stolberglaan) wordt opgevuld met zand. Verwachting is dat de werkzaamheden duren tot begin oktober.

Van Houtenkade
In de Van Houtenkade zijn de leidingen aangelegd en is Zorgcirkel Westerhout aangesloten op het warmtenet. De afrondende werkzaamheden, zoals het definitief herstellen van het straatwerk en het herstellen van de groenvoorziening, duren tot oktober.

Rotonde Willem de Zwijgerlaan – Koelmalaan
De leidingen ter hoogte van de rotonde Willem de Zwijgerlaan/Koelmalaan ter hoogte van de Bedweters zijn aangesloten op de leidingen in de Koelmalaan. De afrondende werkzaamheden duren tot begin oktober.

Tracé Juliana van Stolberglaan

Vanaf dinsdag 9 oktober start HVC op de Juliana van Stolberglaan met werkzaamheden voor de aanleg van een warmteleiding als onderdeel van het HVC warmtenet. Hiermee wordt het warmtenet dat al in Alkmaar ligt uitgebreid. Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet in de Willem de Zwijgerlaan. In verband met de werkzaamheden gaat de Juliana van Stolberglaan richting de Kennermerstraatweg dicht voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI en duren naar verwachting tot december. Meer informatie

[Update 28 augustus 2018]

Werkzaamheden in augustus en september

 • Aanstaande vrijdag 31 augustus einde werkdag zal de inrit N.G. Piersonstraat weer geheel vrij zijn.
 • Het herstel van het deel Willem de Zwijgerlaan – van N.G. Piersonstraat naar Juliana van Stolberglaan – wordt aan gewerkt. De sleuven worden gevuld en zodra het kan wordt gestart met het herstellen van de bestrating.
 • In de Van Houtenkade zijn de leidingen aangelegd en is de Zorgcirkel Westerhout aangesloten. In de komende weken zal het straatwerk definitief hersteld worden, hierbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid vanuit de hulpdiensten waardoor dit gefaseerd zal worden uitgevoerd.
 • Ter hoogte van de PCC Het Lyceum worden leidingen gelegd om de PCC aan te sluiten op het warmtenet. Vooralsnog wordt aanstaande maandag 3 september de sleuf gevuld met zand en daarna wordt de bestrating neergelegd.

[Update 24 augustus 2018]

 • Op zaterdag 25 augustus wordt er doorgewerkt door MVOI.
 • De open ontgraving ter hoogte van de N.G. Piersonstraat wordt in de week van 27 augustus afgerond.
 • De afrondende werkzaamheden t.b.v. de open ontgraving op de Willem de Zwijgerlaan (N.G. Piersonstraat – Juliana van Stolberglaan) heeft een vertraging opgelopen en zal naar verwachting ook in de week van 27 augustus worden afgerond.

[Update 3 augustus 2018]

 • In de week van 11 augustus starten de werkzaamheden om de leidingen in de Koelmalaan aan te sluiten op de leidingen voor Bedweters/rotonde Willem de Zwijgerlaan.
 • De open ontgraving tegenover Bedweters aan de kant van de Willem de Zwijgerlaan wordt afgerond, waarbij als eerst het fietspad hersteld wordt. Verwachting is dat deze gereed is op vrijdag 3 augustus.
 • Werkzaamheden ter hoogte van de Frederik Hendriklaan worden zo snel mogelijk afgerond. In de week van 6 augustus wordt de open ontgraving opgevuld en daarna bestraat.
 • De werkzaamheden voor aanleggen van leidingen in het tweede deel van de Willem de Zwijgerlaan (N.G. Piersonstraat tot aan Juliana van Stolberglaan) duren tot 24 augustus.
 • De boring en trekken van de leidingen richting PCC Het Lyceum vindt plaats van 23 juli tot ongeveer 10 augustus. Het aansluiten van PCC Het Lyceum op het warmtenet vindt eind augustus plaats.
 • Het zorgcentrum Westerhout zal op 31 augustus aangesloten worden op het warmtenet.

[Update 11 juli 2018]

 • De open ontgraving ter hoogte van Bedweters/Vondelstraat duurt tot 24 augustus.
 • De open ontgraving tegenover Bedweters aan de kant van de Willem de Zwijgerlaan duurt tot eind juli/begin augustus.
 • Het eerste deel van de Willem de Zwijgerlaan (vanaf de rotonde tot de N.G. Piersonstraat) gaat 13 juli na 16:00 uur open.
 • Werkzaamheden ter hoogte van de Frederik Hendriklaan starten woensdag 11 juli en duren tot 3 augustus.
  • Op woensdag 11 juli zal er een aparte omleiding plaatsvinden tot 16:00 uur. Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer te regelen.
  • Onder andere Kwik-Fit en tankstation AVIA zijn op woensdag 11 juli alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
  • De markt op de dinsdagen van 11:00 – 15:00 uur aan de Frederik Hendriklaan blijft op dezelfde locatie plaatsvinden.
 • De werkzaamheden voor aanleggen van leidingen in het tweede deel van de Willem de Zwijgerlaan (N.G. Piersonstraat tot aan Juliana van Stolberglaan) start op 16 juli en duren tot 24 augustus.
 • De zinker in de Bleekerssloot is inmiddels geplaatst. De leidingen worden in de zinker geplaatst en aangesloten met de leidingen die in de Willem de Zwijgerlaan worden gelegd, daarom duren de werkzaamheden in totaal tot ongeveer 20 augustus.
 • De boring richting PCC Het Lyceum vindt eind juli plaats, van 23 juli tot ongeveer 10 augustus. Het aansluiten van PCC Het Lyceum op het warmtenet vindt eind augustus plaats.

[Update 27 juni 2018]

In aanleg:

 • Vanuit de Willem de Zwijgerlaan (ter hoogte van Vondelstaete) kruisen de warmteleidingen de rotonde richting de Vondelstraat (in zuidelijke richting), deze leidingen worden middels een persboring aangelegd, vanaf vrijdag 29 juni 16:00 uur is de gehele Willem de Zwijgerlaan in het weekend weer begaanbaar voor verkeer. Lees hieronder over rioolwerkzaamheden op de Willem de Zwijgerlaan waardoor de weg vanaf 2 juli weer wordt afgesloten.
 • Om de warmteleidingen het water tussen de Blekerskade en Van Houtenkade te laten kruisen, wordt gewerkt met een damwandkuip waarin de zinker droog kan worden aangelegd.

Start aanleg:

 • Rotonde kruising Vondelstraat / Willem de Zwijgerlaan – in het weekend van vrijdag 29 juni 19:00 uur t/m maandag 2 juli 05:00 uur – wordt de rotonde kruising Vondelstraat / Koelmalaan / Willem de Zwijgerlaan voor een deel afgesloten.
 • Vanaf maandag 2 juli zal het eerste deel van de Willem de Zwijgerlaan (vanaf de rotonde) wederom dichtgaan, dit in verband met herstelwerkzaamheden aan het riool. Ter hoogte van de bushalte (nabij Troelstrakade) wordt 20 meter riool opgegraven en hersteld, deze werkzaamheden duren naar verwachting tot 13 juli.

Pas na het voltooien van de rioolwerkzaamheden kan begonnen worden met het tweede deel van de Willem de Zwijgerlaan (van de N.G. Piersonstraat tot aan de Juliana van Stolberglaan).

Start werkzaamheden Frederik Hendriklaan

In de week van 2 juli zal gestart worden met de oversteek, middels een persboring, van de Willem de Zwijgerlaan naar de Frederik Hendriklaan.

[Update 15 juni 2018]

In de week van 18 juni zijn de aanlegwerkzaamheden gestart waarbij de rotonde Vondelstraat / Koelmalaan / Willem de Zwijgerlaan wordt gekruist. Vanuit de Willem de Zwijgerlaan kruisen de warmteleidingen de rotonde richting de Vondelstraat (in zuidelijke richting), deze leidingen worden middels een persboring aangelegd (wat een persboring inhoudt, leest u verderop deze pagina).

Eind juni worden de werkzaamheden aan het eerste deel (vanaf de rotonde tot de N.G. Piersonstraat) van de Willem de Zwijgerlaan afgerond. Ondertussen starten de werkzaamheden aan het tweede deel van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de N.G. Piersonstraat tot aan de Juliana van Stolberglaan. Het tracé wordt aangelegd door middel van een open ontgraving in de parkeervakken/stoep van de Willem de Zwijgerlaan.

In de week van 25 juni starten de zinkerwerkzaamheden (hoe een zinker eruit ziet, ziet u verderop deze pagina). Om de warmteleidingen het water tussen de Blekerskade en Van Houtenkade te laten kruisen, wordt gewerkt met een damwandkuip waarin de zinker droog kan worden aangelegd.

Rotonde kruising Vondelstraat / Willem de Zwijgerlaan
In het weekend van vrijdag 29 juni 19:00 uur t/m maandag 2 juli 05:00 uur wordt de rotonde kruising Vondelstraat / Koelmalaan / Willem de Zwijgerlaan voor een deel afgesloten. Dat is nodig om de warmteleidingen aan te leggen van de Koelmalaan naar de Willem de Zwijgerlaan. Voordat deze werkzaamheden aanvangen, zal het eerste deel van de Willem de Zwijgerlaan (vanaf de rotonde tot aan de N.G. Piersonstraat) zijn afgerond en open zijn voor verkeer.

Parkeergelegenheid en omleidingsroutes

Gedurende de werkzaamheden:

 • is de Willem de Zwijgerlaan in noordwestelijke richting afgesloten, ter hoogte van de N.G. Piersonstraat tot aan de Juliana van Stolberglaan;
 • blijft de N.G. Piersonstraat toegankelijk, maar gelden andere verkeersregels die met borden worden aangegeven;
 • is de Karl Marxstraat aan de kant van de Willem de Zwijgerlaan afgesloten;
 • is de Van Houtenkade afgesloten (met uitzondering voor hulpdiensten en bestemmingsverkeer);
 • gelden voor de buslijnen omleidingsroutes en/of alternatieve haltes;
 • zijn een aantal parkeerplaatsen tijdelijk afgezet;
 • worden omleidingsroutes met borden aangegeven.

Na afronding van de werkzaamheden wordt de groenvoorziening en de bestrating hersteld. We realiseren ons dat de werkzaamheden onder andere geluids- en verkeersoverlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt (tussentijds) maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.

[Update 18 mei 2018]

De eerste boring van het tracé Willem de Zwijgerlaan – PCC Het Lyceum is succesvol afgerond. Op woensdag 9 mei werd de eerste streng, de aanvoerleiding, ingetrokken. Hiervan zijn een korte film en foto’s (link) gemaakt. Op woensdag 16 mei is de retourleiding ingetrokken.

De aannemer start opvolgend met het aanleggen van de warmteleidingen in het eerste deel van de Willem de Zwijgerlaan middels een open ontgraving (het graven van een sleuf waarin de leidingen worden gelegd). In de week van 21 mei start de inrichting van het tweede deel van de Willem de Zwijgerlaan, zoals het plaatsen van hekken en aanleveren van materieel. Deze leidingen worden ook middels een open ontgraving gelegd. Zie de tracékaart hierboven voor de verschillende fases en planning.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden blijft de Willem de Zwijgerlaan in noordwest richting gesloten voor verkeer. Omleidingsroutes worden ingesteld.

[Update 13 april 2018]

De werkzaamheden van het trace starten bij de Bleekerssloot ter hoogte van de VondelStaete. Om de sloot te kruisen, wordt een horizontale boring toegepast. Vervolgens wordt het tracé aangelegd in de parkeervakken/stoep van de Willem de Zwijgerlaan tot aan de Juliana van Stolberglaan. Dit gedeelte wordt aangelegd door middel van een open ontgraving. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

 • Bushalte 163 wordt tijdelijk verplaatst, deze wijziging wordt aangegeven op de locatie.
 • HVC past stille pompen toe, maar ondanks dat is geluidsoverlast mogelijk.

In de week van 23 april starten de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste boring die plaatsvindt in de week van 7 mei (lees verder hieronder voor een beschrijving van een boring). De eerste fase bevat de werkzaamheden van de Bleekerssloot tot aan de Frederik Hendriklaan en duurt ongeveer tot eind juni 2018. De planning voor opvolgende fases volgt binnenkort.

De route van het tracé:

Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet in de Koelmalaan. Het tracé kruist de Vondelstraat middels een open ontgraving en vervolgt zijn weg in de Willem de Zwijgerlaan. Het tracé wordt aangelegd in de rijbaan/parkeervakken van de Willen de Zwijgerlaan tot aan de Juliana van Stolberglaan. Om de Bleekerssloot een eerste keer te kruisen wordt een horizontale boring toegepast. Het kruisen van de Bleekerssloot naar de Van Houtenkade vindt plaats middels een zinker. Langs de Van Houtenkade vervolgt het tracé zijn weg en zal het nogmaals de Bleekerssloot kruisen middels een horizontale boring om het PCC Het Lyceum te bereiken.

Werk wordt zoveel mogelijk met werk gecombineerd. Zowel Alliander (gas) als Liander (Elektriciteit) voeren gelijktijdig werkzaamheden uit.

Afgelopen periode heeft afstemming plaatsgevonden met o.a. gemeente Alkmaar, Stadswerk072, veiligheidsdiensten en Connexxion om de omgeving gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk te ontlasten. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten. We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden: 

1) Open ontgraving
Bij open ontgraving is sprake van het openbreken van bestrating of groen. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer aangevuld en in oorspronkelijke staat hersteld. Bij verharding geldt dat de weg eerst van tijdelijke bestrating wordt voorzien i.v.m. zetting van de grond en pas in een latere fase definitief hersteld. De werkzaamheden worden in een totaal planning vermeld op de website. Open ontgravingen gaan in fases, daarvoor zal steeds een deel van de omgeving worden afgesloten.

2) Boring
Bij een horizontaal gestuurde boring wordt met een boorinstallatie ondergronds een schacht geboord van het intredepunt naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.

3) Zinker
Een zinker wordt alleen toegepast bij het kruisen van watergangen. Damwanden worden ingetrild, daarna wordt het afgedamde gedeelte leeggepompt en ontgraven zodat de leidingen kunnen worden ingelegd. Na het leggen van de leidingen wordt de uitgenomen grond teruggeplaatst en het water wordt weer in het afgedamde deel gepompt. Als laatste worden de damwanden weer verwijderd.

zinker_werkzaamheden

4) Persboring

Wanneer er geen ruimte is voor een boorinstallatie wordt vaak gekozen voor een persboring (ondergronds). Verkeer wordt daardoor zo min mogelijk gehinderd. Tijdens een persboring drukt een, door perslucht aangedreven, raket een stalen buis onder de grond door, waardoor een tunnel wordt geboord. De stalen buis dient als bescherming voor de warmteleidingen. De persboring wordt toegepast vanuit de Willem de Zwijgerlaan om de rotonde richting de Vondelstraat (in zuidelijke richting) te kruisen.

Groenvoorziening

In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. Deze worden allen in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Planning

De werktijden zijn van 07:00 tot 18:00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen. Een aantal werkzaamheden wordt in een weekend uitgevoerd. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze website.

Verkeersmaatregelen

In de gebieden waar gewerkt wordt:

 • wordt de straat/het voetpad in fases afgesloten voor fiets- en gemotoriseerd verkeer en voetgangers;
 • zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar;
 • zijn woningen, winkels, bedrijven te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten;
 • gelden voor de buslijnen omleidingsroutes en/of alternatieve haltes;
 • zal waar nodig verkeersregelaars ingezet worden.
 • Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. Updates over omleidingen worden op deze website vermeld en via de digitale nieuwsbrief aangekondigd.

Bouwkundige opname
Fides Expertise is door HVC als onafhankelijke partij ingehuurd en verzorgt de monitoring van de omgeving en zal daar waar nodig zorgen voor vooropnames van woningen/panden. Zo verzorgt Fides Expertise metingen om de hoogte van de trillingen te monitoren tijdens de aanleg van de zinkerwerkzaamheden. Als van te voren is bepaald dat een vooropname gewenst is voor een buurt/woning/pand ontvangt u hierover automatisch bericht.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer wekelijks een spreekuur. Locatie: Ketendepot Geert Groteplein en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Locatie depot aannemer MVOI

Ketendepot: Geert Groteplein. Het depot wordt ingericht met materialen t.b.v. de werkzaamheden.
Zanddepot: Doctor Schaepmankade. Het depot wordt ingericht met zand dat vrijkomt vanuit de graafwerkzaamheden.