tracé: Westtangent / Koraal

Tijdspad: 20 februari 2018 t/m november 2018 | werkzaamheden zijn gereed

Het tracé Westtangent sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg langs de Westtangent tot aan het Trinitas College, om te eindigen in de Van Benthuizenlaan.

[Update: 26 november 2018]

 • De groenvoorziening wordt, wanneer dit mogelijk is, hersteld, dit is o.a. afhankelijk van het weer. Verwachting is dat dit binnen december en het voorjaar van ’19 wordt uitgevoerd.
 • Het straatwerk wordt waar nodig opgeknapt.

[Update 26 september 2018]

Op maandag 1 oktober starten de werkzaamheden om de reeds aangelegde leidingen (langs Westtangent en Koraal) uit te breiden naar het terrein waar appartementen worden gebouwd (Nieuwbouw De Coraal). De woningen worden in de toekomst aangesloten op het warmtenet. De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving. Bij een open ontgraving is sprake van het openbreken van de bestrating. Een sleuf wordt gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Leidingen worden aan elkaar gelast en geïsoleerd, vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en wordt de bestrating opnieuw aangebracht. Het werkterrein wordt met hekwerk afgesloten.

Planning en omleidingen

De werkzaamheden starten op maandag 1 oktober 2018 en duren tot november 2018. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7:00 – 17:00 uur. We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kan de planning afwijken. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld.

Verkeersmaatregelen

In de gebieden waar gewerkt wordt:

 • wordt de straat/het voetpad in fases afgesloten voor fiets- en gemotoriseerd verkeer en voetgangers.
 • zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar;
 • zijn woningen, winkels, bedrijven te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten.
 • Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven.

[Update 5 september 2018]

Werkzaamheden Deimoslaan en Hectorlaan

De leidingen richting het Trinitias College zijn aangelegd. Vervolgens zijn de open ontgraving werkzaamheden opgepakt in de Deimoslaan en Hectorlaan. Dit is het laatste gedeelte van het tracé Westtangent. De werkzaamheden duren in totaal nog t/m oktober.

 • De bestrating wordt in fases opengebroken.
 • In de sleuf worden de warmteleidingen gelegd.
 • Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt.
 • De bestrating wordt hersteld zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Omleidingen staan met borden aangegeven en er worden verkeersregelaars ingezet. Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, dan kunnen de werkzaamheden uitlopen. Eventuele wijzigingen in de planning worden aangekondigd op de website.

[Update 13 juli 2018]

Werkzaamheden parallel aan Themislaan tot Eroslaan

 • De kruising (en tevens toegang) tot de Jupiterlaan is weer toegankelijk.
 • Leidingen zijn gelegd, de open ontgravingen worden aangevuld met zand en bestraat.
 • Op het fietspad ter hoogte van de Themislaan ligt nu een korrellaag. Het fietspad blijft dicht tot september, omdat deze eerst geasfalteerd moet worden. In de laatste week van augustus (27 – 31 augustus) wordt geasfalteerd.
 • Waar dit mogelijk is wordt tussentijds hekwerk verwijderd.
 • Waar het mogelijk is worden parkeerplaatsen vrijgegeven, verwacht wordt dat de laatste werkzaamheden op het parkeerterrein in de week van 16 juli plaatsvinden, zodat de parkeerplekken weer beschikbaar zijn.
 • Na het asfalteren zal de groenvoorziening (Klein Texas) worden hersteld, zoals grasmaaien en inzaaien. Als het weer het toelaat worden in oktober struiken geplant.

Werkzaamheden Titanialaan

 • Werkzaamheden zijn in uitvoering en lopen van Titanialaan door tot achter Magenta Zorg.
 • De bestrating wordt in fases opengebroken.
 • In de sleuf worden de warmteleidingen aangelegd.
 • Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt.
 • De bestrating wordt hersteld zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Werkzaamheden Deimoslaan:
Afhankelijk van voortgang werkzaamheden Titanialaan en omgeving Trinitas College.

Asfalteringswerkzaamheden:

 • In de week van 20 augustus: ter hoogte van de McDonald’s naar de G. Rietveldweg
 • In de week van 27 augustus: G. Rietveldweg tot (ter hoogte van) Bevelandseweg
 • In de week van 3 september: G. Rietveldweg
 • In de week van 17 september: De Koraal

Werkzaamheden Trinitas: start week van 23 juli tot 31 augustus

Groenvoorziening:

De groenvoorziening aan het begin van het tracé (Univé / McDonald’s) tot Rietveldweg boring 1 (t.h.v. Bevelandseweg) is gemaaid. Ook het grasveld t.h.v. Koraal is gemaaid door Klein Texas. Daarnaast vinden nog werkzaamheden plaats voor een aftak naar het nieuw te bouwen appartementencomplex. Voordat er ingezaaid kan worden, wordt de grond bewerkt. Daarnaast is het noodzakelijk dat het eerst gaat regenen voordat het ingezaaien start. Het inzaaiwerk start bij Westtangent t.h.v. Koenenlaan. Daarna wordt de grond tussen boring 2 en 3 bewerkt. Het planten van struiken is gepland in de herfst, het gaat om de struiken die zijn weggehaald t.b.v. de aanlegwerkzaamheden. Het planten van struiken gaat in overleg met de gemeente Heerhugowaard. Dit geldt ook voor het terugplaatsen van bomen (waarschijnlijk voorjaar 2019).

Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, dan kunnen de werkzaamheden uitlopen. Eventuele wijzigingen in de planning worden aangekondigd op de website.

[Update 18 mei 2018]

Inmiddels zijn drie boringen onder de Westtangent en Zuidtangent uitgevoerd en worden leidingen in open ontgraving gelegd langs de Westtangent. Om bij de Titanialaan te komen wordt de Westtangent nogmaals gekruist middels een boring. Het werkterrein wordt ingericht, hierdoor zijn minder parkeerplaatsen beschikbaar ter hoogte van de Eroslaan (Mercuriuslaan), omleidingen worden in werking gesteld en voorbereidingen getroffen voor het intrekken van de leidingen. Vanaf dinsdag 22 mei start de aannemer met installeren en in die week zal de boring plaatsvinden. Het intrekken van de leidingen vindt plaats in de week van 28 mei, totaal duren deze werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vervolgens verbinden we de boring met de recent gelegde leidingen langs de Westtangent. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 5 weken.

[Update 12 april 2018]

De eerste boring onder de Westtangent door is succesvol afgerond, zie voor foto’s Werk in beeld. Op vrijdag 13 april boren we de aanvoerleiding onder de Zuidtangent door. In de week van 16 april volgt de retourleiding.

Voor de werkzaamheden die plaatsvinden ter hoogte van Themislaan (parallel aan de Westtangent) wordt het werkgebied ingericht; het leggen van rijplaten, plaatsen van hekken, aanleveren van materieel. Bewoners van woningen aan de Themislaan die grenzen aan de werkzaamheden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie. De Rietveldweg zal in het weekend van 20 april worden afgesloten, de warmteleidingen worden gelegd middels een open ontgraving, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Na het afronden van de werkzaamheden, wordt tijdelijke bestrating toegepast i.v.m. zetting van de grond en om scheuren van het asfalt te voorkomen. Pas in een latere fase wordt de weg definitief hersteld. De Rietveldweg gaat naar verwachting maandagochtend 23 april weer open.

Let op! In verband met de werkzaamheden en de boring ter hoogte van De Koraal geldt op de Westtangent vanaf 19 maart een wegversmalling van ongeveer 7 weken. De verkeersituatie zal met borden worden aangegeven.

Verkeersmaatregelen die gelden tijdens de werkzaamheden kunt u hier bekijken: verkeersmaatregelen

[Update 4 april 2018]

Bouwkundige opname
Het bedrijf Bouwtaxaties verzorgt namens HVC de bouwkundige opname van een aantal woningen vóór aanvang van de werkzaamheden. De betreffende woningen en/of panden waarvoor een bouwkundige opname geldt, worden apart aangeschreven door Bouwtaxaties.

[Update 15 maart 218]

De eerste werkzaamheden zijn waarneembaar langs het voetpad parallel aan de Westtangent en op het veld langs De Koraal. Het werkgebied wordt ingericht; het leggen van rijplaten, plaatsen van hekken, aanleveren van materieel. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding van de eerste boring in het tracé in de week van 3 april en de opvolgende boring in de week van 16 april (zie ook de tracékaart hierboven met de route en planning).Eind februari 2018 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe warmteleiding. Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg, middels een open ontgraving, in het voetpad, parallel aan de Westtangent. Ongeveer 1 kilometer ten noorden daarvan maakt het tracé een oversteek naar de oostkant van de Westtangent door middel van een boring tot aan de Koraal. Een tweede boring zal plaatsvinden van de Koraal richting de Jupiterlaan. Na de Jupiterlaan zal het tracé oversteken naar de Titanialaan opnieuw door middel van een boring. Het tracé zal daarna richting de Deimoshal worden aangelegd. Vanaf het Deimoshal terrein vervolgt het tracé zijn weg in de Deimoslaan en Hectorlaan en zal via het terrein van het Trinitas College, eindigen in de Van Benthuizenlaan (zie ook de tracékaart hierboven voor de route en de planning).

Soorten werkzaamheden

Onder de werkzaamheden wordt verstaan: 1) open ontgravingen en 2) boringen. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden waar plaatsvinden.

1) Bij een open ontgraving wordt (waar nodig) asfalt uitgefreesd, zodat de graafploeg kan beginnen. Delen van straten worden opengebroken en een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de (tijdelijke) bestrating opnieuw aangebracht. Aansluitend wordt in de berm gras gezaaid om de berm weer te herstellen. Waar in verband met de werkzaamheden bomen zijn gekapt worden opnieuw bomen gepland.

2) Ter voorbereiding op de boring worden leidingstrengen neergelegd, aan elkaar gelast, geïsoleerd en getest. Bij het testen worden de leidingen gevuld met water en op druk gezet. Als de test is geslaagd kan de boring plaatsvinden. De eerste boring is een boring om het boorgat te creëren, aansluitend wordt de leiding ingetrokken.

Groenvoorziening

In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. Deze worden allen in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Planning

Werkzaamheden gaan in fases, daarvoor zal steeds een deel van de omgeving worden afgesloten. De werkzaamheden starten op 20 februari 2018 en duren naar verwachting tot oktober 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 18:00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen. Een aantal werkzaamheden wordt in een weekend uitgevoerd. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

Verkeersmaatregelen

In de gebieden waar gewerkt wordt:

 • wordt de straat/het voetpad in fases afgesloten voor fiets- en gemotoriseerd verkeer en voetgangers.
 • zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar.
 • zijn woningen, winkels, bedrijven te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten.
 • We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.
 • Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. De omleidingen worden op www.warmtenetheerhugowaard.nl en via de digitale nieuwsbrief aangekondigd.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer A. Hak wekelijks een spreekuur. Locatie: Dudokweg 8C, Heerhugowaard (tegenover Kwantum) en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Tip!

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief. Zo kunnen we u snel op de hoogte brengen van aanvullende informatie en mogelijke wijzigingen.