tracé Prinses Julianalaan

Tijdspad: 11 februari – mei 2019 | werkzaamheden zijn gereed

De warmteleidingen in de Prinses Julianalaan worden aangesloten op de leidingen die in 2018 zijn gelegd in de Willem de Zwijgerlaan/Juliana van Stolberglaan. De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving: er wordt een gleuf gegraven en warmteleidingen erin gelegd. De Prinses Julianalaan is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden zijn afgerond voor mei ’19, tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei is de Prinses Julianalaan weer toegankelijk.

Update 26 april: de werkzaamheden in de Prinses Julianalaan zitten in de eindfase. Op vrijdag 26 april einde middag worden de omleidingsroutes opgeheven en is de verkeerssituatie weer als vanouds. De bus sluis wordt weer in werking gesteld. De bushalte aan de Wilhelminalaan wordt weer in gebruik genomen.

HVC_werkzaamheden_Prinses_Julianalaan_Alkmaar

[Update 27 februari: extra werkzaamheden]

Op 4 maart starten werkzaamheden in de Juliana van Stolberglaan. De leidingen in de Juliana van Stolberglaan worden middels een boring en het trekken van leidingen aangesloten op de leidingen in de Prinses Julianalaan. Informatie over de werkzaamheden vindt u hier terug. Ter voorbereiding wordt zaterdag 2 maart doorgewerkt door MVOI. Deze werkzaamheden vinden plaats op de Prinses Julianalaan (Wilhelminalaan en Kennemerstraatweg). De verwachtte werktijden zijn van 7:00 – 16:00 uur.

Verkeers- en parkeersituaties

  • We zorgen dat woningen en bedrijven in de omgeving bereikbaar blijven.
  • Zowel fietsers, voetgangers als auto’s leiden we om de werkzaamheden heen. Omleidingen worden aangegeven met borden. De bussluis Wilhelminalaan wordt buiten werking gesteld, zodat bestemmingsverkeer Wilhelminalaan mogelijk is. Zie het verkeersplan hieronder.
  • Voor de buslijn geldt een omleidingsroutes. De halte aan de Wilhelminalaan is tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Verwezen wordt naar de halte op de Metiusgracht. Actuele reisinformatie vindt u op www.connexxion.nl.
  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.
  • Een aantal parkeerplaatsen zijn niet bereikbaar i.v.m. het depot van MVOI.

Planning

Prinses Julianalaan (tussen huize Westerlicht en Kennemerstraatweg):
De werkzaamheden zijn gestart op 7 januari en eind april ’19 klaar.

De werkzaamheden zijn afgerond voor mei ’19. Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei is de Prinses Julianalaan weer toegankelijk. Op de website houden we u op de hoogte van de laatste informatie en de planning. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7:00 – 17: 00 uur. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. [de tekst gaat hieronder verder]

Verkeersplan_prinses_julianalaan_alkmaar

Verkeersplan Prinses Julianalaan (download PDF)

Werkzaamheden

De leidingen leggen we middels een open-ontgraving. Het werk start met het afzetten van de omgeving met hekwerk, daarna graven graafmachines een sleuf. De grond die vrijkomt wordt vervoerd naar het gronddepot. Leidingen worden klaargelegd en aan elkaar gelast tot lange strengen. Vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en de bestrating opnieuw aangebracht.

Regio_Alkmaar_warmtenet_2019