tracé: Poldertracé

Tijdspad: mei t/m oktober 2018 | werkzaamheden zijn gereed

Nadat in april warmteleidingen succesvol onder de Westtangent zijn doorgetrokken, zullen in de komende maanden nog eens vierentwintig boringen plaatsvinden. Hierbij kruisen de leidingen onder meer het spoor en enkele wegen.

De tekst gaat onder het beeld verder.

route warmtenet polder heerhugowaard
[UPDATE: 26 november 2018]

  • De open ontgravingen worden gevuld met zand.
  • De groenvoorziening wordt, wanneer dit mogelijk is, hersteld, dit is o.a. afhankelijk van het weer. Verwachting is dat dit binnen december en het voorjaar van ’19 wordt uitgevoerd.
  • Het fietspad van de Harsselaarsweg richting het terrein van Van den Heerik wordt medio december weer begaanbaar voor fietsers. Eerst wordt de onderlaag van het fietspad aangebracht. De toplaag wordt in het voorjaar van ’19 aangebracht.

Tijdelijke afsluiting Hasselaarsweg

In verband met de werkzaamheden wordt de Hasselaarsweg van 3 september t/m 12 oktober afgesloten. De Noordscharwouderpolderweg blijft open voor verkeer en bereikbaar vanaf de N242. Omleidingen worden ingesteld en met verkeersborden aangegeven. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van een speciale fietsersbrug.

Werkzaamheden

Het warmtenet dat reeds in Heerhugowaard ligt wordt uitgebreid en verbonden met glastuinbouwgebied Alton. Zie de tracékaart  hierboven. Vanuit de Van Benthuizenlaan vervolgt het tracé zijn weg onder het spoor door langs sportpark “De Vork” richting bedrijventerrein “De Vaandel”. Ter hoogte van Foxtrot zal wederom een boring onder het spoor plaatsvinden. Vervolgens worden de leidingen middels een open ontgraving in de groenstrook parallel aan de Copernicusstraat gelegd richting het terrein van “Van den Heerik”. Om bij de Noordscharwouderpolderweg te komen wordt de Hasselaarsweg gekruist middels een open ontgraving. De werkzaamheden langs de Noordscharwouderpolderweg bestaan afgewisseld uit boringen en open ontgravingen. Numan Paprika wordt aangesloten op het warmtenet.

Soorten werkzaamheden

Onder de werkzaamheden wordt verstaan: 1) open ontgravingen en 2) boringen. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden waar plaatsvinden.

1) Bij een open ontgraving wordt (waar nodig) asfalt uitgefreesd, zodat de graafploeg kan beginnen. Delen van straten worden opengebroken en een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de (tijdelijke) bestrating opnieuw aangebracht. Aansluitend wordt in de berm gras gezaaid om de berm weer te herstellen. Waar in verband met de werkzaamheden bomen zijn gekapt worden opnieuw bomen gepland. (De tekst gaat onder het beeld verder)

2) Ter voorbereiding op de boring worden leidingstrengen neergelegd, aan elkaar gelast, geïsoleerd en getest. Bij het testen worden de leidingen gevuld met water en op druk gezet. Als de test is geslaagd kan de boring plaatsvinden. De eerste boring is een boring om het boorgat te creëren, aansluitend wordt de leiding ingetrokken. (De tekst gaat onder het beeld verder)

Planning

Werkzaamheden gaan in fases, daarvoor zal steeds een deel van de omgeving worden afgesloten. De werkzaamheden starten eind mei 2018 en duren naar verwachting tot november 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 18:00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen. Een aantal werkzaamheden wordt in een weekend uitgevoerd. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer A. Hak wekelijks een spreekuur. Locatie: Dudokweg 8C, Heerhugowaard (tegenover Kwantum) en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Groenvoorziening

In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. Deze worden in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Tip!

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief. Zo kunnen we u snel op de hoogte brengen van aanvullende informatie en mogelijke wijzigingen.