werkzaamheden Pettemerstraat – Snaarmanslaan

Periode januari – maart 2017 | werkzaamheden zijn afgerond

In Overstad wordt een nieuw gedeelte van het warmtenet aangelegd. Onder andere Poppodium Victorie is aangesloten op het warmtenet Alkmaar.

overstad-boring-warmtenet

[update 09 maart 2018]

Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden i.v.m. verzakking van de Helderseweg afgerond en omleidingen verwijderd.
Ook de werkzaamheden op de Pettemerstraat zijn afgerond.

[update 08 maart 2018]

Helaas is tijdens de werkzaamheden van 7 op 8 maart geconstateerd dat de onderlaag te hard is om doorheen te komen met het beschikbare materiaal. Hierdoor zijn de werkzaamheden gestaakt. Het verwijderen van de onderlaag vraagt om specifiek materieel, tevens maakt het meer overlast in de vorm van geluid. Donderdagochtend 8 maart, na de ochtend spits, gaan de werkzaamheden weer starten. De omleidingen gelden weer vanaf 9:00 uur en verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer te begeleiden.

[Update 06 maart 2018]

Op woensdagavond 7 maart 20:00 uur starten herstelwerkzaamheden asfalt Helderseweg
De herstelwerkzaamheden zijn nodig in verband met het zakken van het asfalt Helderseweg ter hoogte van de Snaarmanslaan. Het asfalt en de fundering worden verwijderd. Dan wordt onderzocht of holle ruimtes zijn ontstaan, waardoor verzakking plaatsvindt. Als dit het geval is, worden de holle ruimtes opgevuld, gevolgd door de fundering en opnieuw asfalteren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot donderdagochtend 8 maart 6:00 uur. Eventueel kunnen de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden uitlopen.

Ten behoeve van de werkzaamheden zullen:

  • omleidingsborden worden geplaatst
  • verkeersregelaars aanwezig zijn om passanten de juiste richting te wijzen

[Update, 23 februari 2018]

Op vrijdag 23 februari dicht aannemer VSH de boorkuil bij de Snaarmanslaan met schoonzand. Vanwege de weersomstandigheden, die een harde ondergrond creëert, is het straten niet mogelijk. Het werk wordt uitgesteld tot na de vorstperiode.

Ook aan de kant van de Pettemerstraat is de uitgekomen grond te hard om terug te plaatsen. Om toch de pompen uit te zetten zal er maandag 26 februari schoonzand aangereden worden om dit goed te kunnen verdichten. Ook wordt er nieuw funderingsmateriaal voor onder het asfalt teruggeplaatst.

Pas na de vorstperiode is het mogelijk om de weg van tijdelijk bestrating te voorzien. De verwachting is dat na 5 maart de temperatuur weer boven de nul graden komt.

[Update, 9 februari 2018]

De boring onder het Noordhollandsch Kanaal heeft plaatsgevonden, zie een toelichting hieronder en ‘Waarom een boring’. Aan de Pettemerstraat zal in de maand februari de warmteleidingen worden aangesloten op de in 2017 gelegde leidingen in de Overstad. Dit zal gebeuren middels een open ontgraving waar de warmteleiding in wordt gelegd. Bij de Snaarmanslaan zullen werkzaamheden plaatsvinden die de warmteleiding gereed maken om verder door te gaan leggen, daarna zal het straatwerk worden hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio maart.

Van 31 januari tot woensdag 7 februari hebben boorwerkzaamheden plaatsgevonden (zie film en foto’s hieronder)

Vanaf vrijdag 26 januari is de aannemer VSH bezig geweest met het maken van een boorgat. Woensdag 31 januari startte het intrekken van 1 streng warmteleiding. De warmteleiding werd vanuit de Pettemerstraat naar de Snaarmanslaan gelegd. Hierbij is het Noordhollandsch Kanaal gepasseerd middels een boring. Op dinsdag 6 januari is de 2e boorstreng ingetrokken. zie onderstaande carrousel voor de foto’s van de eerste en tweede boring.

Waarom vinden er boorwerkzaamheden plaats?
Een boring wordt uitgevoerd als er bijvoorbeeld spoorwegen, snelwegen, waterwegen gepasseerd worden. De voorbereidende werkzaamheden zijn het klaarleggen van de warmteleiding. Tegelijkertijd wordt aan de andere kant een boormachine neergezet, welke onder het kanaal door een gat boort. Deze werkzaamheden geven overlast voor de omgeving, we zullen altijd kijken naar manieren om de overlast tot een minimum te beperken.

Bekijk het filmpje van de werkzaamheden die in 2015 plaatsvonden toen de warmteleiding het Noordhollandsch Kanaal ook heeft gekruist: https://vimeo.com/121664593

Route

Vanaf Overstad vanuit de Pettemerstraat wordt door middel van een boring onder het Noord-Hollands kanaal door richting de Snaarmanslaan aan de overzijde van het Kanaal. Door middel van deze boring kan het warmtenet verder uitbreiden richting de binnenstad van Alkmaar.

Werkzaamheden

Algemeen
Het werk wordt door aannemer Visser & Smit Hanab uitgevoerd. De werkzaamheden starten in de Pettemerstraat. Hier wordt de warmteleiding aangelegd door middel van een boring onder het Noord-Hollands Kanaal door. De boring start vanaf de Pettemerstraat, waar de warmteleidingen worden klaargelegd. Vervolgens worden de leidingen onder het Noord-Hollands Kanaal doorgetrokken en komen ze uit in de Snaarmanslaan, waar een boorinstallatie komt te staan ter hoogte van de Helderseweg.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

Parkeergelegenheid en omleidingsroutes
De Snaarmanslaan wordt afgesloten tussen de Gashoudersstraat en de Helderseweg. Hierdoor wordt het eenrichtingsverkeer in enkele straten gewijzigd en hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld. Omleidingsroutes worden door middel van routeborden ter plaatse aangegeven. Alle afsluitingen zijn te vinden op de website www.alkmaar.nl onder werk in uitvoering.

In verband met de werkzaamheden worden ongeveer 15 parkeervakken tijdelijk afgesloten in de Snaarmanslaan (thv Helderseweg). Wij vragen omwonenden gebruik te maken parkeerterreinen in omliggende straten of van het parkeerterrein bij het spoor langs de stationsweg. Op verzoek van de brandweer vragen wij u nadrukkelijk in parkeervakken te parkeren en niet daarbuiten.

Maatregelen

• De bereikbaarheid voor woningen, bedrijven en bushaltes te voet gegarandeerd
• Omleidingen worden met behulp van extra routeborden aangegeven.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart en duren naar verwachting tot medio maart. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur. We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kunnen de planning en werktijden afwijken.

Pettemerstraat/ Simsonstraat

De werkzaamheden starten in de week van 10 januari in de Pettemerstraat. De werkzaamheden duren tot medio maart. Gedurende de werkzaamheden wordt de straat gedeeltelijk afgesloten, waarbij het verkeersplan (dat is afgestemd met de gemeente en bereikbaarheidsdiensten) wordt ingesteld. Via omleidingsroutes blijven de straten en bedrijven in de omgeving bereikbaar. De omleidingsroutes worden met routeborden aangegeven.

Werkzaamheden Boring Noordhollandsch Kanaal (1ste boring 31/01/2018)

Werkzaamheden Boring Noordhollandsch Kanaal (2de boring 06/02/2018)

© jan jong fotografie beeldproductie