tracé: Overstad

Tijdspad: juni – augustus 2017 | werkzaamheden zijn gereed

[Update april 2018]

 • Om in de toekomst de woningen van nieuwbouwprojecten Dockside (voormalige Kwakelhuis) en Ringerskwartier aan te sluiten worden er warmtenet werkzaamheden uitgevoerd. Ter hoogte van het Huiswaarderplein en langs de Kwakelkade. Deze werkzaamheden starten medio maart 2018 en worden afgerond in de week van 15 april 2018. Omleidingen worden met behulp van extra routeborden aangegeven.
 • Stadswerk072 zorgt voor asfaltering en herinrichting van het gebied Overstad en Rekerbuurt.

In Overstad wordt een nieuw gedeelte van het warmtenet aangelegd. Onder andere Poppodium Victorie wordt  aangesloten op het warmtenet Alkmaar. De werkzaamheden in Overstad worden gecombineerd met werkzaamheden die de gemeente en PWN uitvoeren om zo de overlast te beperken. Hierdoor gaan straten maar een keer open worden gebroken in plaats van meerdere keren.

Route warmtenet Overstad

Op bovenstaande afbeelding is de route waar het warmtenet wordt aangelegd te zien.

Werkzaamheden

Algemeen Het werk wordt door aannemer Visser & Smit Hanab uitgevoerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden delen van straten of groenvoorziening tijdelijk weggehaald. Er wordt daarna een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating opnieuw aangebracht. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur uitgevoerd. Het kan voorkomen dat de aannemer langer doorgaat.

Maatregelen

 • Werk wordt met werk gecombineerd. Gelijktijdige aanpak werkzaamheden met vervanging riolering, aanleg waterleiding, vervanging laagspanning en reconstructie wegen.
 • Met behulp van loopbruggen wordt de bereikbaarheid voor woningen, bedrijven en bushaltes te voet gegarandeerd.
 • Omleidingen worden met behulp van extra routeborden aangegeven.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Elke fase duurt ongeveer zes weken. Wij zetten ons uiteraard in om de werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de beoogde planning te houden.

Frieseweg

De werkzaamheden starten vanaf begin augustus 2017 en vinden plaats tussen de kruising Zaagmolenstraat/Frieseweg tot en met de kruising Frieseweg/Ooievaarstraat. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt tijdelijk de Frieseweg gedeeltelijk opengebroken. Via omleidingsroutes blijven de straten in de omliggende wijken bereikbaar. De omleidingsroute loopt via de Koedijkerstraat. De omleidingsroutes staan met routeborden aangegeven. Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad langs het werkvak. De buslijn wordt tijdelijk omgeleid, informatie over de buslijn is te vinden op www.connexxion.nl.

De Lepelaarstraat blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Omleidingsroute Frieseweg Tijdens de periode dat de Frieseweg gedeeltelijk is afgesloten is de bussluis permanent omlaag, zodat doorgang altijd mogelijk is tussen de Frieseweg en de Koedijkerstraat. Onderstaande afbeelding geeft de omleidingsroute weer.

Kwakelkade

Rond 14 juni 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de Kwakelkade. De totale werkzaamheden duren tot ongeveer week 35 (eind augustus 2017).

In de bodem van de Kwakelkade is een bodemverontreiniging aanwezig. Deze vormt geen risico voor de gezondheid, maar bij werkzaamheden moeten er wel veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Dit betekent dat de werknemers werken in saneringsoveralls (witte pakken) en binnen hekwerken.

Pettemerstraat/ Simsonstraat

De werkzaamheden starten in de week van 24 juli 2017 in de Simonstraat en de kruising Pettemerstraat/ Simsonstraat. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer zeven weken. Gedurende de werkzaamheden wordt de straat gedeeltelijk afgesloten, waarbij het verkeersplan (dat is afgestemd met de gemeente en bereikbaarheidsdiensten) wordt ingesteld. Via omleidingsroutes blijven de straten en bedrijven in de omgeving bereikbaar. De omleidingsroutes worden met routeborden aangegeven.

Planning

 • De Hoornsevaart is gekruist door middel van een zinker. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • Rekerbuurt werkzaamheden zijn gecombineerd met werkzaamheden van Stadswerk072.
 • Werkzaamheden Ooievaarsbuurt, kruising Frieseweg van 7 augustus tot 1 september 2017
 • Kruising Oosterweezenstraat is gereed
 • Kwakelkade start 9 mei tot medio augustus 2017
 • Werkzaamheden Pettemerstraat zijn afgerond
 • Werkzaamheden Simsonstraat zijn gestart in de week van 24 juli 2017 en afgerond
 • Werkzaamheden Frieseweg starten begin augustus en duren tot begin september 2017

We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kan deze planning afwijken.

Omleidingen

Omleidingen worden met behulp van routeborden aangegeven. Alle afsluitingen zijn te vinden op de website www.alkmaar.nl onder werk in uitvoering.