tracé: Juliana van Stolberglaan

Tijdspad: oktober – november 2018

Het tracé Juliana van Stolberglaan is een verlengde van het tracé Willem de Zwijgerlaan – PCC Het Lyceum.

[update 23 oktober 2018]

Weekendwerkzaamheden:
Op zaterdag 3 november 2018 tussen 6:00 en 18:00 uur vinden werkzaamheden plaats ter hoogte van de inrit Labotheek.

///

Waarom vinden de werkzaamheden plaats?
Vanaf dinsdag 9 oktober start HVC op de Juliana van Stolberglaan met werkzaamheden voor de aanleg van een warmteleiding als onderdeel van het HVC warmtenet. Hiermee wordt het warmtenet dat al in Alkmaar ligt uitgebreid. Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet in de Willem de Zwijgerlaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI.

Werkzaamheden
Het tracé start ter hoogte van de Van Houtenkade tot aan de inrit van de Labotheek (ca. 100 meter). De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving. Bij een open ontgraving is sprake van het openbreken van de bestrating. Een sleuf wordt gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Leidingen worden aan elkaar gelast en geïsoleerd, vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en wordt de bestrating opnieuw aangebracht. Het werkterrein wordt met hekwerk afgesloten. De tekst gaat verder onder de foto’s

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 9 oktober en duren naar verwachting tot eind november 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 17:00 uur. De werkzaamheden ter hoogte van de inrit van de Labotheek vinden in het weekend van 2 – 4 november plaats. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

Omleiding
Tijdens deze werkzaamheden gaat een deel van de Juliana van Stolberglaan richting de Kennermerstraatweg dicht voor doorgaand verkeer. Omleidingen worden met borden aangegeven. Een aantal parkeervakken zullen tijdens deze werkzaamheden niet toegankelijk zijn.

Groenvoorziening
In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. De werkzaamheden worden in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer wekelijks een spreekuur. Locatie: Ketendepot Geert Groteplein en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Locatie depot aannemer MVOI

Ketendepot: Geert Groteplein. Het depot is ingericht met materialen t.b.v. de werkzaamheden.

Overlast

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten. We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.