tracé: Frederik Hendriklaan

Planning: november ’18 – januari ’19 | Werkzaamheden zijn afgerond

Het tracé Frederik Hendriklaan is een verlengde van de bestaande warmteleidingen in de Amalia van Solmsstraat. De warmteleidingen worden gelegd tot halverwege de Frederik Hendriklaan.

.

[Update 26 november 2018]

Vanaf eind november t/m december vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • Ter hoogte van de Anna Paulownastraat richting Heilooërdijk is sprake van een open ontgraving.
  • De aannemer start met de voorbereidingen op de boring onder de Heilooërdijk door. De boring staat gepland in de week van 26 november. Een boring neemt ongeveer 1 werkdag in beslag, als er geen onvoorziene omstandigheden plaatsvinden.
  • Begin december start de open ontgraving ter hoogte van de Frederik Hendriklaan 60G. In verband met deze werkzaamheden is de Frederik Hendriklaan niet te bereiken via de Heilooërdijk. De omleiding wordt met borden aangegeven, zodra het mogelijk is wordt de weg weer opengesteld.
  • Als de werkzaamheden zijn afgerond worden de open ontgravingen met zand aangevuld en de bestrating opnieuw aangebracht.

////

De aanleg van het tracé Frederik Hendriklaan start op donderdag 1 november 2018. De folder met toelichtingen op de werkzaamheden kunt u hier downloaden: Informatiefolder Frederik Hendriklaan

De werkzaamheden starten ter hoogte van de basisschool Kardinaal De Jong. De warmteleidingen worden gelegd in de strook parkeerplaatsen richting de Heiloöerdijk (aan de kant van de school), hierdoor zijn de parkeerplaatsen niet te bereiken. De leidingen worden gelegd middels een open-ontgraving. De werkzaamheden duren naar verwachting tot januari 2019. Omleidingen worden met borden aangegeven.

Verkeers- en parkeersituaties

  • We zorgen dat woningen en bedrijven in de omgeving bereikbaar blijven.
  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Zowel fietsers, voetgangers als auto’s leiden we om de werkzaamheden heen. Sommige delen van wegen worden afgesloten. Borden en/of verkeersregelaars geven de omleidingen aan.
  • Voor buslijnen gelden omleidingsroutes en/of alternatieve haltes. Actuele reisinformatie vindt u op www.connexxion.nl.
  • Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.
  • De leidingen worden gelegd in de strook parkeerplaatsen aan de kant van de school, hierdoor zijn de parkeerplaatsen niet te bereiken.

Planning

De werkzaamheden starten in november 2018 en zijn naar verwachting in januari 2019 klaar. Op de website houden we u op de hoogte van de laatste informatie en de planning. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7: 00 – 17: 00 uur. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen.

Werkzaamheden

De leidingen leggen we middels een open-ontgraving. Het werk start met het afzetten van de omgeving met hekwerk, daarna graven graafmachines een sleuf. De grond die vrijkomt wordt vervoerd naar het gronddepot. Leidingen worden klaargelegd en aan elkaar gelast tot lange strengen. Vervolgens wordt de sleuf aangevuld met zand en de bestrating opnieuw aangebracht.

Groenvoorziening

In verband met de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrijgemaakt. De bomen die worden verwijderd, worden na de werkzaamheden teruggeplaatst.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer wekelijks een spreekuur. Locatie: Ketendepot Geert Groteplein en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.