werkzaamheden warmtenet
Koelmalaan

planning: 8 april – medio mei | werkzaamheden zijn gereed

Warmteleidingen worden aangelegd om de flatwoningen van Woonwaard aan de Koelmalaan aan te sluiten op het warmtenet.

aansluiting_albertina_agnesstraat

Werkzaamheden
Woningcorporatie Woonwaard start met het renoveren van de flatwoningen aan de Koelmalaan. Deze woningen worden aangesloten op het warmtenet. Om de warmteaansluiting te realiseren worden leidingen gelegd. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Het treffen van voorbereidingen:
  • inrichten werkgebied; het leggen van rijplaten; plaatsen van hekken; aanleveren van materiaal.
 • Leidingen leggen door middel van een open ontgraving:
  • bij een open ontgraving worden delen van straten en de groenstrook voor de flats aan de kant van de Koelmalaan opengebroken en een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd.
 • De leidingen worden aangesloten op het bestaande warmtenet en op de flat.
 • Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating en groenstrook hersteld.

Tijdens de werkzaamheden:

 • zorgen we ervoor dat uw berging (aan de kant van de Koelmalaan) voor u bereikbaar blijft;
 • zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving;
 • zijn een aantal parkeerplaatsen niet bereikbaar i.v.m. het werkgebied.

We realiseren ons dat de werkzaamheden verkeers- en geluidsoverlast met zich meebrengen en vragen daarvoor uw begrip.

Planning aanleg

De werkzaamheden starten vanaf 8 april 2019 en duren naar verwachting tot medio mei 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur. BAM voert de totale (woning)renovatie en begeleiding uit in opdracht van Woonwaard.

We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kan deze planning afwijken.

Regio_Alkmaar_warmtenet_2019