werkzaamheden warmtenet Helderseweg

Duur werkzaamheden: 20 mei – juni ’19 | werkzaamheden zijn gereed
Het nieuwe appartementencomplex “Cityview” aan de Helderseweg sluit aan op het warmtenet van HVC. Om de warmteaansluiting te realiseren worden leidingen gelegd. De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving: er wordt een gleuf gegraven en warmteleidingen erin gelegd. Omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot juni 2019.

Verkeersomleiding Helderseweg

Verkeersplan Helderseweg Alkmaar

De aanlegwerkzaamheden

Ter hoogte van het nieuwe appartementencomplex aan de Helderseweg worden de werkzaamheden weer opgepakt om de warmteleidingen die er reeds liggen aan te sluiten op de nieuwbouw. De warmteleidingen worden gelegd middels een open ontgraving. Dit houdt in dat de Helderseweg tijdelijk wordt opengebroken in de stoep/het fietspad. Daarna wordt een sleuf gegraven en de warmteleidingen in de sleuf gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating hersteld

Tijdens de werkzaamheden:

  • worden omleidingen aangegeven met borden;
  • zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving;
  • zijn een aantal parkeerplaatsen niet bereikbaar i.v.m. het werkgebied.

We realiseren ons dat de werkzaamheden verkeers- en geluidsoverlast met zich meebrengen en vragen daarvoor uw begrip.

Planning aanleg warmtenet Helderseweg

De werkzaamheden starten vanaf 20 mei 2019 en duren tot juni 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd door MVOI. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur.

We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kan deze planning afwijken.

Route warmtenet HVC

Warmtenet HVC, warmtenet alkmaar, stadsverwarming, route warmtenet