boring Juliana van Stolberglaan

Tijdspad: 4 maart – mei 2019 | werkzaamheden zijn gereed

De warmteleidingen die in 2018 zijn aangelegd in de Willem de Zwijgerlaan/Juliana van Stolberglaan sluiten we aan op de leidingen in de Prinses Julianalaan. Dit gebeurt door middel van een boring. In de week van 4 maart starten de aanlegwerkzaamheden in de Juliana van Stolberglaan. De werkzaamheden duren tot mei 2019. Hieronder leest u de details van deze werkzaamheden.

Update 26 april: werkzaamheden gereed in de week van 29 april 2019. De werkzaamheden in de Juliana van Stolberglaan zitten in de eindfase. In de week van 29 april worden de omleidingsroutes opgeheven en is de verkeerssituatie weer als vanouds. De bushalte aan de Juliana van Stolberglaan wordt weer in gebruik genomen.

Update: benieuwd naar de details van de boring?

HVC_werkzaamheden_Prinses_Julianalaan_Alkmaar

Verkeers- en parkeersituaties

  • Zowel fietsers, voetgangers als auto’s leiden we om de werkzaamheden heen. Borden geven de omleidingen aan.
  • Voor de buslijn geldt een omleidingsroute. De halte aan de Juliana van Stolberglaan (richting Kennemerstraatweg) is tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Actuele reisinformatie vindt u op www.connexxion.nl.
  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Een aantal parkeerplaatsen zijn niet bereikbaar omdat deze binnen de werkruimte liggen.
  • Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden vangen aan op 4 maart en duren naar verwachting tot mei 2019.

Aannemer MVOI voert de werkzaamheden uit. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur. Mochten zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld. [de tekst gaat hieronder verder]

Werkzaamheden: boringen

Via boringen bereiken de warmteleidingen de Prinses Julianalaan. Het werk start met het afzetten van de omgeving met hekwerk, asfaltfrezen en het graven van een gat door een graafmachine. De grond die vrijkomt wordt vervoerd naar een gronddepot. De boorinstallatie boort ondergronds een schacht van het intrede- naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast tot een lange streng en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt. In totaal zijn er 3 boringen: een proefboring, aanvoerleiding boren, retourleiding boren. De data waarop de boringen plaatsvinden worden op de website vermeld. Na de werkzaamheden wordt het gat aangevuld met zand en de bestrating opnieuw aangebracht.

Intrekken aanvoerleiding: maandag 18 maart
Intrekken retourleiding: woensdag 20 maart

Regio_Alkmaar_warmtenet_2019