werkzaamheden Albertina Agnesstraat

11 februari – medio maart ’19 | werkzaamheden zijn gereed
Op 11 februari starten de warmtenet werkzaamheden ter hoogte van de flat aan de Albertina Agnesstraat. In de toekomst worden de flatwoningen aan de Albertina Agnesstraat aangesloten op het warmtenet van HVC. Om de warmteaansluiting te realiseren worden leidingen gelegd. De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving: er wordt een gleuf gegraven en warmteleidingen erin gelegd. Omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot medio maart.

Werkzaamheden

Woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen start met het renoveren van de flatwoningen aan de Albertina Agnesstraat. Deze woningen worden aangesloten op het warmtenet. Om de warmteaansluiting te realiseren worden leidingen gelegd. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Het treffen van voorbereidingen:
  • inrichten werkgebied; het leggen van rijplaten; plaatsen van hekken; aanleveren van materiaal.
 • Leidingen leggen door middel van een open ontgraving.
  • Bij een open ontgraving worden delen van straten opengebroken en een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd.
 • De leidingen worden aangesloten op het bestaande net en op de flat.
 • Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating hersteld.

Tijdens de werkzaamheden:

 • worden omleidingen aangegeven met borden;
 • zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving;
 • zijn een aantal parkeerplaatsen niet bereikbaar i.v.m. het werkgebied.

We realiseren ons dat de werkzaamheden verkeers- en geluidsoverlast met zich meebrengen en vragen daarvoor uw begrip.

Planning aanleg

De werkzaamheden starten vanaf 11 februari 2019 en duren tot half maart 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd door MVOI. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur. HEMUBO voert de totale (woning)renovatie en begeleiding uit in opdracht van Van Alckmaer voor Wonen.

We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kan deze planning afwijken.