Reinderseiland Heerhugowaard

Planning: januari – februari 2020 | werkzaamheden zijn gereed

De nieuwbouwwoningen op Reinderseiland worden aangesloten op het warmtenet Heerhugowaard. Om dat mogelijk te maken start HVC op maandag 6 januari 2020 met de aanleg van een warmteleiding

Werkzaamheden

• De warmteleiding wordt in twee fases aangelegd:

  • Fase 1 in de Plaetmanstraat
  • Fase 2 in de Altonstraat.

• Eerst wordt het werkterrein afgezet met hekwerk. Daarna graven graafmachines een sleuf. De grond die vrijkomt, gaat naar het gronddepot. In de sleuf worden de warmteleidingen aan elkaar gelast tot lange strengen. Vervolgens gaat er zand in de sleuf en wordt de bestrating hersteld. In de Altonstraat komt een tijdelijke warmtecentrale die de nieuwbouwwoningen voorlopig gaat voorzien van warmte.
• Aannemer MVOI voert de werkzaamheden uit in opdracht van HVC. De werktijden zijn van 7:00 uur tot 19:00 uur. Meestal werkt MVOI tot 16.00 uur.

Planning

  • Fase 1 in de Plaetmanstraat start op maandag 6 januari 2020 en duurt ongeveer vier weken.
  • Fase 2 in de Altonstraat start meteen na afronding van fase 1 en duurt ook ongeveer vier weken.

Het kan gebeuren dat de werkzaamheden uitlopen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Verkeersmaatregelen

• Gemotoriseerd verkeer:

  • In fase 1 wordt een deel van de Plaetmanstraat afgesloten. De Altonstraat blijft bereikbaar.
  • In fase 2 wordt een deel van de Altonstraat afgesloten. De kruising Plaetmanstraat – Altonstraat blijft bereikbaar.
  • Omleidingsroutes/afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven.

• Fietsverkeer: voor fietsers blijven beide straten bereikbaar. Overdag dienen zij wel af te stappen om het werkterrein te passeren.
• Woningen blijven tijdens de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar, ook voor de hulpdiensten.