afgeronde tracés en werkzaamheden

Werkzaamheden zijn gereed

tracé Helderseweg

planning: 20 mei – 28 mei ’19

Warmteleidingen zijn aangelegd om de nieuwbouw appartementencomplex “cityview” Helderseweg aan te sluiten op het warmtenet.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

tracé Koelmalaan

planning: 8 april – medio mei 2019

Warmteleidingen zijn aangelegd om de flatwoningen van Woonwaard aan de Koelmalaan aan te sluiten op het warmtenet.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

tracé Prinses Julianalaan

periode 11 februari - mei 2019

De warmteleidingen in de Prinses Julianalaan zijn aangesloten op de leidingen die in 2018 zijn gelegd in de Willem de Zwijgerlaan.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

tracé Juliana van Stolberglaan

periode 4 maart - mei 2019

De warmteleidingen die in 2018 zijn aangelegd in de Willem de Zwijgerlaan/Juliana van Stolberglaan zijn aangesloten op de leidingen in de Prinses Julianalaan.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

tracé Albertina Agnesstraat

periode 11 februari - medio maart 2019

De flatwoningen aan de Albertina Agnesstraat zijn aangesloten op het warmtenet van HVC.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

tracé Koelmalaan

periode 12 september - oktober 2018

Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde warmtenet in de Koelmalaan.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Frederik Hendriklaan

periode november 2018 - januari 2019

Vanaf de Amalia van Solmsstraat zijn warmteleidingen gelegd richting halverwege de Frederik Hendriklaan.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Wolfpad

periode 26 november – medio december ’18

De nieuwbouw appartementen op het Jaagpad worden aangesloten op het warmtenet van HVC.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Juliana van Stolberglaan

periode oktober - november 2018

Het tracé Juliana van Stolberglaan is een verlengde van het tracé Willem de Zwijgerlaan – Blekerskade.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Willem de Zwijgerlaan - Blekerskade

periode maart - september 2018

De route van het warmtenet loopt via de Willem de Zwijgerlaan richting het PCC Het Lyceum aan de Blekerskade in Alkmaar. Het tracé is een aftakking van tracé Overdie.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Alton

periode mei - december 2018

Het tracé Altongebied is het vervolg op de aangelegde leidingen in de Westtangent en de polder. In totaal zijn er vierentwintig boringen uitgevoerd om de leidingen in de polder aan te leggen. Zowel onder het spoor door als enkele wegen die zijn gekruist. Parikateler Numan is aangesloten op het warmtenet van HVC.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Poldertracé

periode mei - oktober 2018

Het Poldertracé is het vervolg op de aangelegde leidingen in de Westtangent. In totaal zijn er vierentwintig boringen uitgevoerd om de leidingen in de polder aan te leggen. Zowel onder het spoor door als enkele wegen die zijn gekruist.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Westtangent

periode 20 februari - november 2018

Het tracé Westtangent sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg langs de Westtangent en eindigt in de Van Benthuizenlaan. Nieuwbouwappartementen aan de Koraal sluiten we aan op het warmtenet van HVC.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Overstad - Stadskantoor

periode juni - augustus 2018

De leidingen in de Helderseweg worden verder gelegd richting het Stadskantoor. Het Stadskantoor wordt in de toekomst aangesloten op het warmtenet van HVC.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Pettemerstraat - Snaarmanslaan

periode januari - maart 2017

De leidingen in de pettermerstraat worden aangesloten op het warmtenet in Overstad. Om de Snaarmanslaan te bereiken heeft een boring plaatsgevonden onder het Noordhollandsch Kanaal door. Poppodium Victorie is aangesloten en het Stadskantoor wordt in de toekomst aangesloten op het warmtenet.

Werkzaamheden zijn gereed
Werkzaamheden zijn gereed

werkzaamheden Overstad

periode juni - augustus 2017

In Overstad wordt een nieuw gedeelte van het warmtenet aangelegd. Onder andere Poppodium Victorie en het nieuwbouw appartementencomplex Dockside wordt aangesloten op het warmtenet Alkmaar.

Werkzaamheden zijn gereed