aansluiting: Stadskantoor

Tijdspad: september – november 2019

In regio Alkmaar werken wij aan de aanleg van een warmteleiding als onderdeel van het warmtenet. Daarnaast sluiten we woningen en panden aan op het warmtenet om warmte te leveren en onderhouden we het net. Het Stadskantoor wordt ook aangesloten op het warmtenet van HVC. Van september tot november vinden de werkzaamheden hiervoor plaats. (tekst gaat verder onder het beeld)

Tracekaart aansluiting Stadskantoor Alkmaar

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats tussen de Tesselsebrug en de Helderseweg. De warmteleidingen die reeds in de Helderseweg liggen worden aangesloten op het Stadskantoor. De leidingen worden gelegd middels een open ontgraving: we graven een sleuf en leggen de leidingen in de sleuf. Als de leidingen zijn gelegd en het Stadskantoor is aangesloten wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating hersteld. De tekst gaat verder onder de foto’s

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden gelden tijdelijke wijzigingen in de verkeerssituatie. Zo wordt het fiets- en voetpad vanuit de richting Tesselsebrug naar de Helderseweg tijdelijk, van begin tot medio september, opengebroken. De wijzigingen worden aangegeven met borden en barriers. Verkeersregelaars begeleiden de verkeersstromen.

We realiseren ons dat de werkzaamheden verkeers- en geluidsoverlast met zich mee brengen. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.

Planning
De werkzaamheden starten in de week van 3 september en duren tot november. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert is MVOI. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur. We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

verkeersplan

verkeer aanleg warmtenet stadskantoor

route warmtenet HVC

warmtenet_regio_alkmaar