Tracé Westtangent 2018-05-18T15:38:38+00:00

Tracé Westtangent

 

Tijdspad: 20 februari 2018 t/m september 2018

Het tracé Westtangent sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg langs de Westtangent tot aan het Trinitas College, om te eindigen in de Van Benthuizenlaan.

tracekaart_westtangent

[Update 18 mei 2018]

Inmiddels zijn drie boringen onder de Westtangent en Zuidtangent uitgevoerd en worden leidingen in open ontgraving gelegd langs de Westtangent. Om bij de Titanialaan te komen wordt de Westtangent nogmaals gekruist middels een boring. Het werkterrein wordt ingericht, hierdoor zijn minder parkeerplaatsen beschikbaar ter hoogte van de Eroslaan (Mercuriuslaan), omleidingen worden in werking gesteld en voorbereidingen getroffen voor het intrekken van de leidingen. Vanaf dinsdag 22 mei start de aannemer met installeren en in die week zal de boring plaatsvinden. Het intrekken van de leidingen vindt plaats in de week van 28 mei, totaal duren deze werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vervolgens verbinden we de boring met de recent gelegde leidingen langs de Westtangent. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 5 weken.

[Update 12 april 2018]

De eerste boring onder de Westtangent door is succesvol afgerond, zie voor foto’s Werk in beeld. Op vrijdag 13 april boren we de aanvoerleiding onder de Zuidtangent door. In de week van 16 april volgt de retourleiding.

Voor de werkzaamheden die plaatsvinden ter hoogte van Themislaan (parallel aan de Westtangent) wordt het werkgebied ingericht; het leggen van rijplaten, plaatsen van hekken, aanleveren van materieel. Bewoners van woningen aan de Themislaan die grenzen aan de werkzaamheden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie. De Rietveldweg zal in het weekend van 20 april worden afgesloten, de warmteleidingen worden gelegd middels een open ontgraving, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Na het afronden van de werkzaamheden, wordt tijdelijke bestrating toegepast i.v.m. zetting van de grond en om scheuren van het asfalt te voorkomen. Pas in een latere fase wordt de weg definitief hersteld. De Rietveldweg gaat naar verwachting maandagochtend 23 april weer open.

Let op! In verband met de werkzaamheden en de boring ter hoogte van De Koraal geldt op de Westtangent vanaf 19 maart een wegversmalling van ongeveer 7 weken. De verkeersituatie zal met borden worden aangegeven.

Verkeersmaatregelen die gelden tijdens de werkzaamheden kunt u hier bekijken: verkeersmaatregelen

[Update 4 april 2018]

Bouwkundige opname
Het bedrijf Bouwtaxaties verzorgt namens HVC de bouwkundige opname van een aantal woningen vóór aanvang van de werkzaamheden. De betreffende woningen en/of panden waarvoor een bouwkundige opname geldt, worden apart aangeschreven door Bouwtaxaties.

[Update 15 maart 218]

De eerste werkzaamheden zijn waarneembaar langs het voetpad parallel aan de Westtangent en op het veld langs De Koraal. Het werkgebied wordt ingericht; het leggen van rijplaten, plaatsen van hekken, aanleveren van materieel. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding van de eerste boring in het tracé in de week van 3 april en de opvolgende boring in de week van 16 april (zie ook de tracékaart hierboven met de route en planning).Eind februari 2018 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe warmteleiding. Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg, middels een open ontgraving, in het voetpad, parallel aan de Westtangent. Ongeveer 1 kilometer ten noorden daarvan maakt het tracé een oversteek naar de oostkant van de Westtangent door middel van een boring tot aan de Koraal. Een tweede boring zal plaatsvinden van de Koraal richting de Jupiterlaan. Na de Jupiterlaan zal het tracé oversteken naar de Titanialaan opnieuw door middel van een boring. Het tracé zal daarna richting de Deimoshal worden aangelegd. Vanaf het Deimoshal terrein vervolgt het tracé zijn weg in de Deimoslaan en Hectorlaan en zal via het terrein van het Trinitas College, eindigen in de Van Benthuizenlaan (zie ook de tracékaart hierboven voor de route en de planning).

Soorten werkzaamheden

Onder de werkzaamheden wordt verstaan: 1) open ontgravingen en 2) boringen. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden waar plaatsvinden.

1) Bij een open ontgraving wordt (waar nodig) asfalt uitgefreesd, zodat de graafploeg kan beginnen. Delen van straten worden opengebroken en een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de (tijdelijke) bestrating opnieuw aangebracht. Aansluitend wordt in de berm gras gezaaid om de berm weer te herstellen. Waar in verband met de werkzaamheden bomen zijn gekapt worden opnieuw bomen gepland.

2) Ter voorbereiding op de boring worden leidingstrengen neergelegd, aan elkaar gelast, geïsoleerd en getest. Bij het testen worden de leidingen gevuld met water en op druk gezet. Als de test is geslaagd kan de boring plaatsvinden. De eerste boring is een boring om het boorgat te creëren, aansluitend wordt de leiding ingetrokken.

Groenvoorziening

In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. Deze worden allen in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Planning

Werkzaamheden gaan in fases, daarvoor zal steeds een deel van de omgeving worden afgesloten. De werkzaamheden starten op 20 februari 2018 en duren naar verwachting tot oktober 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 18:00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen. Een aantal werkzaamheden wordt in een weekend uitgevoerd. Mochten er zich onverwachte (weers-) omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief.

Verkeersmaatregelen

In de gebieden waar gewerkt wordt:

  • wordt de straat/het voetpad in fases afgesloten voor fiets- en gemotoriseerd verkeer en voetgangers.
  • zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar.
  • zijn woningen, winkels, bedrijven te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten.
  • We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. HVC neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken.
  • Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. De omleidingen worden op www.warmtenetheerhugowaard.nl en via de digitale nieuwsbrief aangekondigd.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de aannemer A. Hak wekelijks een spreekuur. Locatie: Dudokweg 8C, Heerhugowaard (tegenover Kwantum) en vindt elke week plaats op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Tip!

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief. Zo kunnen we u snel op de hoogte brengen van aanvullende informatie en mogelijke wijzigingen.