HVC hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Cookies

HVC maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.

Bescherming persoonsgegevens

HVC beschermt de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. HVC werkt conform haar privacyverklaring en de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Informatiebeveiliging

HVC bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers test HVC regelmatig. HVC houdt zich aan de meldplicht datalekken.

Wijzigingen

HVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd? Heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via communicatie@hvcgroep.nl

Copyright

Informatie van de www.hvcgroep.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, mits er sprake is van een bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVC.