Boringen Juliana van Stolberglaan – Prinses Julianalaan 2019-03-25T17:57:24+00:00

Boringen Juliana van Stolberglaan – Prinses Julianalaan

 

Tijdspad: 4 maart – medio april 2019

De warmteleidingen die in 2018 zijn aangelegd in de Willem de Zwijgerlaan/Juliana van Stolberglaan sluiten we aan op de leidingen in de Prinses Julianalaan. Dit gebeurt door middel van een boring. In de week van 4 maart starten de aanlegwerkzaamheden in de Juliana van Stolberglaan. De werkzaamheden duren tot medio april 2019. Hieronder leest u de details van deze werkzaamheden.

Update: benieuwd naar de details van de boring?

werkzaamheden-warmtenet-prinses-julianalaan

Verkeers- en parkeersituaties

  • Zowel fietsers, voetgangers als auto’s leiden we om de werkzaamheden heen. Borden geven de omleidingen aan.
  • Voor de buslijn geldt een omleidingsroute. De halte aan de Juliana van Stolberglaan (richting Kennemerstraatweg) is tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Actuele reisinformatie vindt u op www.connexxion.nl.
  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Een aantal parkeerplaatsen zijn niet bereikbaar omdat deze binnen de werkruimte liggen.
  • Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden vangen aan op 4 maart en duren naar verwachting tot medio april ’19.

Aannemer MVOI voert de werkzaamheden uit. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur. Mochten zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk op de website vermeld. [de tekst gaat hieronder verder]

verkeersplan_Juliana_van_stolberglaan

Verkeersplan Juliana van Stolberglaan (download PDF)

Werkzaamheden: boringen

Via boringen bereiken de warmteleidingen de Prinses Julianalaan. Het werk start met het afzetten van de omgeving met hekwerk, asfaltfrezen en het graven van een gat door een graafmachine. De grond die vrijkomt wordt vervoerd naar een gronddepot. De boorinstallatie boort ondergronds een schacht van het intrede- naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast tot een lange streng en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt. In totaal zijn er 3 boringen: een proefboring, aanvoerleiding boren, retourleiding boren. De data waarop de boringen plaatsvinden worden op de website vermeld. Na de werkzaamheden wordt het gat aangevuld met zand en de bestrating opnieuw aangebracht.

Intrekken aanvoerleiding: maandag 18 maart
Intrekken retourleiding: woensdag 20 maart

routekaart-warmtenet-hvc