De eerste hekken zijn geplaatst en kranen volgen om sleuven te graven, nadat het eerste asfalt is gefreesd. Noem het de symbolische ‘eerste schop in de grond’. In de Heerhugowaardse Rivierenwijk worden komende jaren minstens 500 woningen aangesloten op het warmtenet. Een ingrijpende operatie die die wordt gecombineerd met de herinrichting van de wijk. Voordat er meer openbaar groen, minder wateroverlast en nieuwe bestrating komen, worden bewoners op de proef gesteld met voornamelijk een “georganiseerde chaos”. Onder andere het aanleggen van drainage, extra elektriciteitskabels en de aanleg van het warmtenet zijn hier onderdeel van.

Werk wordt met werk gecombineerd
De wijk wordt zowel bovengronds als ondergronds toekomstbestendig gemaakt. Zo worden in totaal 500 huurwoningen van Woonwaard in de wijk gerenoveerd en aangesloten op het warmtenet. De gemeente legt nieuwe drainage aan en zorgt voor een geheel nieuwe, met bewoners uitgewerkte, uitstraling van de wijk met nieuwe bestrating, groen en speelplekken. Door de werkzaamheden te combineren wordt de overlast op de wijk beperkter en vindt er geen dubbel werk plaats.

Aanleg warmtenet van start
15 april is HVC gestart met de aanleg van het primaire warmtenet, dit is het deel dat wordt aangesloten op het reeds bestaande net (langs Rivierenpad) en de wijk ingaat naar het Warmte Overdracht Station (WOS). . Veilig achter hekken worden sleuven gegraven waarin de leidingen aan elkaar worden gelast. Na het dichten van de gleuf wordt tijdelijke bestrating aangelegd. Pas als alle ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond, gaat de gemeente definitief de nieuwe bestrating aanleggen.

Warmtenet ook voor particulieren
Voor HVC geldt dit als een mooi aanlegproject waarin echt meters worden gemaakt, zowel in aanleg als in het aansluiten van bestaande woningen. Het bewijst ook wat voor stappen we kunnen zetten in de richting ‘van gas los’ met onze partners, in dit geval Gemeente Heerhugowaard en Woonwaard.

De 500 woningen van Woonwaard zijn onderdeel van de eerste vijf fases van de wijkherinrichting (zie in de afbeelding ‘aanleg warmtenet’). Naast deze woningen zijn er ook 200 woningen in particulier bezit (zie in de afbeelding ‘mogelijke uitbreiding’). Dat biedt een uitgelezen kans om samen met deze particuliere woningeigenaren, te onderzoeken of het warmtenet een passend en betaalbaar alternatief voor hun aansluiting op aardgas kan zijn. Voor HVC een nieuwe aanpak waarin we erg benieuwd zijn naar de interesse van particuliere woningeigenaren.