Trajectkaart Heerhugowaard 15-01-17

Tracé Heerhugowaard

Werkzaamheden Heerhugowaard

Tijdpad: februari 2016 t/m oktober2017

—————-

Aanleg warmtenet

In Heerhugowaard is een nieuw deel van het warmtenet aangelegd. De warmteleidingen worden aangelegd om deze te verbinden met het warmtenet wat al reeds in Heerhugowaard lag. Hierdoor is het warmtenet in Heerhugowaard aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar. Dit levert een forse verduurzaming voor de gemeente Heerhugowaard op.

Route

De afbeelding toont de route van het warmtenet. De route loopt vanaf Beveland via het Luipaardpark richting Woestijnvaraan naar het park achter Lauwers en vervolgens richting Helena Nordheimland.

Werkzaamheden

Voor de aanleg van de warmteleidingen worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

In de volgende wijken zullen nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden:

Bedrijventerrein Beveland

Vanaf 9 oktober tot medio november vinden er werkzaamheden plaats in een gedeelte van de J. Duikerweg op het bedrijventerrein Beveland.  De volgende werkzaamheden vinden plaats:

  • Aanleg in open ontgraving. Via het graven van een sleuf, worden leidingen in de grond gelegd. Delen van straten of groenvoorziening worden voorafgaand tijdelijk weggehaald, waarna de sleuf gegraven wordt en leidingen gelegd kunnen worden. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating hersteld.

Verkeersmaatregelen
De J. Duikerweg wordt gedeeltelijk afgesloten en omleidingsroutes worden ingesteld. Bedrijven blijven bereikbaar. Omleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven. Voetgangers kunnen tijdelijk via de overzijde van de weg doorlopen.

De omleidingsroute kunt u HIER vinden.

Rivierenbuurt

In het tracé zitten een groot aantal boringen. Zowel voor als na het intrekken van een leiding wordt deze door middel van metingen gecontroleerd op kwaliteit. Bij een van de boringen, parallel lopend aan de Hunze, is ondanks de regelmatige metingen een lekkage geconstateerd, waarschijnlijk veroorzaakt door een ondergronds obstakel.

Extra werkzaamheden Rivierenpad
Om een toekomstige onderbreking van de warmtelevering te voorkomen is besloten om deze boring nu te vervangen.

Deze beslissing heeft als consequentie dat er helaas weer werkzaamheden plaats gaan vinden in uw buurt. hiervoor is op 28 september ene inloopbijeenkomst gehouden.

Planning
De werkzaamheden starten in de week van 2 oktober, langs het Henriëtte Bosmanplantsoen en worden uitgevoerd door A. Hak. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7:00-17:00 uur. Om het werk snel af te ronden kan het voorkomen dat er in de avond wordt gewerkt tot uiterlijk 20:00 uur

Peter Mul Boomverzorging heeft het aanleggen van het drainagesysteem afgerond. Het systeem is aangelegd ter vervanging van de geul die er voor de werkzaamheden lag (langs de schuttingen). Peter Mul Boomverzorging zal dit gedeelte van het park kilveren en inzaaien. Het inzaaien is afhankelijk van het weer, er mag ongeveer twee weken geen regen vallen en er moet een goede temperatuur zijn voor graszaad om te kunnen groeien. Als eind september of oktober gunstig zijn qua weer, dan kan alsnog de groenvoorziening opgeknapt worden. Mocht dit niet lukken, dan zal er handmatig ingezaaid worden in het voorjaar van 2018.

Verkeersmaatregelen
Voor de werkzaamheden is het niet noodzakelijk om omleidingsroutes in te stellen. De parkeervakken langs het Henriëtte Bosmanplantsoen kunnen niet worden gebruikt in verband met laswerkzaamheden aan de buis.

Overige werkzaamheden

Luipaardpark
In het Luipaardpark is, ter hoogte van het voetbalveldje (aan de kant van de Granaat) een boring ingetrokken.

De uitvoerder A. Hak en Peter Mul Boomverzorging zijn het veld gereed aan het maken voor inzaaien. Echter is de grond te verzadigd en loopt het (regen)water niet weg. Om het veld te kunnen inzaaien is afhankelijk van het weer, er mag ongeveer twee weken geen regen vallen en er moet een goede temperatuur zijn voor graszaad om te kunnen groeien. Als eind september of oktober gunstig zijn qua weer, dan kan alsnog de groenvoorziening opgeknapt worden. Mocht dit niet lukken, dan zal er handmatig ingezaaid worden in het voorjaar van 2018.

Woestijnvaraan – Keizerarend
Het pad langs de Woestijnvaraan bestaat nu nog uit gebroken puinkorrel, dit zal begin september worden aangevuld met een hele fijne korrel. Voordat de werkzaamheden aan het Warmtenet plaatsvonden, heeft de gemeente een aantal jonge bomen weggehaald. Deze bomen stonden op het tracé van de hoogspanning en zullen niet meer op die plek worden teruggeplaatst. Eventuele vragen hierover kunt u stellen aan de gemeente.

Betje Wolftuin en Herlena Merciertuin
De werkzaamheden zijn afgerond. Ondertussen worden zowel het straatwerk als de groenstroken opgeknapt. Peter Mul Boomverzorging zal, zodra het weer het toelaat, beginnen met kilveren en inzaaien.

Overige werkzaamheden

  • Het invoeren van warmteleidingen in de Warmtecentrale Heerhugowaard.
  • Het slaan van aardpennen op de locaties Vroonermeerweg en Rivierenbuurt.
  • Aansluiten van tracédeel 8 aan het bestaande net in Broekhorn.
  • Op diverse locaties van het tracé zijn stratenmakers bezig met het herstellen van de straat.
  • HVC zal samen met de aannemer A. Hak en de gemeente een naschouwing doen, zodra de straten en groenvoorziening zijn hersteld. De gemeente vertegenwoordigt hierin de buurt.
  • Peter Mul Boomverzorging zal de groenvoorziening herstellen. Het gaat dan om het groen dat HVC weg heeft laten halen i.v.m. de werkzaamheden. Zoals al eerder vermeld in de tekst hierboven, is dit afhankelijk van het weer en de temperatuur.  Mocht dit niet lukken, dan zullen werkzaamheden aan de groenvoorziening in het voorjaar van 2018 worden opgepakt.

Verkeersmaatregelen

De straten waarin werkzaamheden plaatsvinden worden (gedeeltelijk) afgesloten en omleidingsroutes worden ingesteld. Omleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven en vooraf aangekondigd.

Spreekuur op locatie

Gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, houdt de projectmanager van de aannemer wekelijks een spreekuur in het kantoor van A. Hak. U kunt hier terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.

Locatie: Dudokweg 8, Heerhugowaard

Dag en tijdstip: elke woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur