Trajectkaart Heerhugowaard 15-01-17

Tracé Heerhugowaard

Werkzaamheden Heerhugowaard

Tijdpad: februari 2016 t/m oktober 2017

—————-

Aanleg warmtenet

In Heerhugowaard is een nieuw deel van het warmtenet aangelegd. De warmteleidingen worden aangelegd om deze te verbinden met het warmtenet wat al reeds in Heerhugowaard lag. Hierdoor is het warmtenet in Heerhugowaard aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar. Dit levert een forse verduurzaming voor de gemeente Heerhugowaard op.

Route

De afbeelding toont de route van het warmtenet. De route loopt vanaf Beveland via het Luipaardpark richting Woestijnvaraan naar het park achter Lauwers en vervolgens richting Helena Nordheimland.

Afronding werkzaamheden

De werkzaamheden rondom het tracé zijn afgerond. Het straatwerk wordt nog herstelt. Er wordt een tijdelijke bestrating anagelegd, wanneer dit is ingeklonken kan er definitieve bestrating worden aangelegd. In verband met het natte weer is het niet mogelijk de groenvoorziening in de winter te herstellen. Peter Mul Boomverzorging zal, zodra het weer het toelaat, de groenvoorziening herstellen.

  • HVC zal samen met de aannemer A. Hak en de gemeente een naschouwing doen, zodra de straten en groenvoorziening zijn hersteld. De gemeente vertegenwoordigt hierin de buurt.
  • Peter Mul Boomverzorging zal de groenvoorziening herstellen. Het gaat dan om het groen dat HVC weg heeft laten halen i.v.m. de werkzaamheden. Dit afhankelijk van het weer en de temperatuur.  Mocht dit niet lukken, dan zullen werkzaamheden aan de groenvoorziening in het voorjaar van 2018 worden opgepakt. Peter Mul Boomverzorging heeft het aanleggen van het drainagesysteem bij het rivierenpad afgerond. Het systeem is aangelegd ter vervanging van de geul die er voor de werkzaamheden lag (langs de schuttingen). Peter Mul Boomverzorging zal dit gedeelte van het park kilveren en inzaaien. Het inzaaien is afhankelijk van het weer, er mag ongeveer twee weken geen regen vallen en er moet een goede temperatuur zijn voor graszaad om te kunnen groeien. Gezien de weersomstandigheden is dit tot op heden niet gelukt en wordt zodra het weer het toelaat hier weer actie op ondernomen.