Trajectkaart Alkmaar

Route warmtenet Alkmaar

Trajectkaart Alkmaar

Het warmtenet loopt van de afvalenergiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar via de Boekelermeer, Overdie, Kooimeer, Oudorp, De Nollen en Vroonermeer naar Broek op Langedijk en Heerhugowaard. Het tracé wordt in fasen (tracédelen) aangelegd.

Op de plattegrond zijn de verschillende tracédelen ingetekend. Daarbij is aangegeven welk deel van het warmtenet al is aangelegd en wanneer de overige tracédelen worden aangelegd. Tevens is er aangegeven welke delen in onderzoek zijn.