aanlegwerkzaamheden

De planning van de verschillende tracédelen kunt u vinden per tracé onder het kopje Tracés.

Aanleg in fasen

Het warmtenet wordt in fasen aangelegd, stapsgewijs en in nauwkeurige afstemming met gemeenten* en woningcorporaties**. Het tempo waarin woningen en bedrijven kunnen worden aangesloten op het warmtenet, hangt vooral af van de snelheid waarmee de bouw- en renovatieprogramma’s in de gemeenten worden uitgevoerd. Uiteindelijk kan het warmtenet zo’n 10.000 woningen en bedrijven in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard voorzien van duurzame warmte.

* Gemeenten: Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Heiloo
** Woningcorporaties: Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen en Woonwaard

Werkzaamheden

De aanleg van het warmtenet gaat gepaard met grote werkzaamheden en duurt een aantal jaren. De werkzaamheden worden daarom per fase/tracédeel uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan per fase/tracédeel uit de volgende onderdelen:

 • Inrichten van de werkstrook. De gehele werkstrook wordt afgezet met bouwhekken die dagelijks geheel worden afgesloten.
 • Op de werkstrook worden eerst de losse leidingen aangevoerd en aan elkaar gelast. De leidingen hebben een diameter van ongeveer 45 cm. en een lengte van 16 meter. Dit is dus een omvangrijke operatie.
 • Er wordt een sleuf gegraven in de groenstrook of onder het wegdek. Als de sleuf onder de weg komt, moet het wegdek worden opengebroken. Als er geen sleuf kan worden gegraven, wordt een boring uitgevoerd waar de leidingen worden in getrokken.
 • De leidingen worden in de sleuf getrokken nadat deze aan elkaar zijn gelast. Dit gebeurt met hijskranen om de leidingen in de juiste positie te brengen en houden tijdens het intrekken in de sleuf.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer. Deze aannemer verschilt per tracédeel. De werktijden van de aannemers zijn in principe van maandag tot en met vrijdag 7:00 – 17:00 uur. Door onvoorziene omstandigheden kunnen deze tijden afwijken.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden is het vaak noodzakelijk om wegen, fiets- of voetpaden of terreinen af te sluiten voor verkeer en/of om omleidingsroutes in te richten. Deze worden met verkeersborden aangegeven. Wij streven ernaar om de periode van gewijzigde verkeerssituaties steeds zo kort mogelijk te houden.

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Uiteraard doen wij ons best om deze zoveel mogelijk te beperken. Werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet proberen wij zo veel mogelijk te combineren met andere partijen (denk hierbij voorbeeld aan de betreffende gemeente, Liander, PWN).

Informatie omwonenden

Het vaststellen van de planning van de werkzaamheden gebeurt in overleg tussen de gemeente en HVC. Daarbij zorgen wij ervoor dat omwonenden en/of weggebruikers tijdig worden geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele gewijzigde verkeerssituaties. Hierbij zetten wij verschillende middelen in, zoals bewonersbrieven, deze website en de reguliere kanalen van de gemeente.

Tijdlijn

Hieronder vindt u de belangrijkste mijlpalen uit de historie en de toekomst op een rij.

 • Eind 2017
  • Aansluiting van het warmtenet regio Alkmaar op de bio-energiecentrale van HVC.
 • 2016
  • Het warmtenet wordt doorgetrokken vanuit De Nollen naar Vroonermeer.
  • Verdere aanleg van het warmtenet in De Nollen.
 • 2015
  • Het warmtenet wordt doorgetrokken vanuit Oudorp naar De Nollen via een boring onder het Noordhollands Kanaal.
  • Aansluiting 440 woningen (Kennemer Wonen) op het warmtenet.
  • In Oudorp wordt de 10.000e woning (Van Alckmaer voor Wonen) aangesloten op warmte van HVC.
  • Aansluiting Brede School en woningen in Spieghelbuurt (Woonwaard) op het warmtenet.
  • Aansluiting De Telefooncentrale en Stadswerk (gemeentewerf) op het warmtenet.
 • 2014
  • Aansluiting woningen in Alkmaar: Veneetsekade/Jaagpad, Spieghelbuurt, Uitenboschstraat en Broek op Langedijk (Westerdel).
  • Het warmtenet heeft een lengte van 12 km en er wordt warmte geleverd aan ruim 1.000 huishoudens en 85 bedrijven.
 • 2013
  • Aansluiting wooncomplexen Tuinderspad, Schelphoek en Melis Stokelaan in Alkmaar.
 • 2011
  • Overname WKK-netten van Nuon in Broek op Langedijk, Heerhugowaard en Saendelft.
 • 2010
  • Start aanleg warmtenet voor nieuwbouwwoningen in Alkmaar.
 • 2009
  • Voorbereidingen voor aanleg van het warmtenet voor nieuwbouwwoningen in Alkmaar.
 • 2008
  • Zo’n 60 bedrijven (in de Boekelermeer) zijn op het warmtenet aangesloten
 • 2004
  • Aansluiting nieuwe bedrijfspanden op de Boekelermeer op het warmtenet.