overstad boring

Tracédeel Overstad

In Overstad wordt een nieuw gedeelte van het warmtenet aangelegd. Onder andere Poppodium Victorie wordt  aangesloten op het warmtenet Alkmaar.

Route

Vanaf Overstad vanuit de Pettemerstraat wordt door middel van een boring onder het Noord-Hollands kanaal door richting de Snaarmanslaan aan de overzijde van het Kanaal. Door middel van deze boring kan het warmtenet verder uitbreiden richting de binnenstad van Alkmaar.

Werkzaamheden

Algemeen
Het werk wordt door aannemer Visser & Smit Hanab uitgevoerd. De werkzaamheden starten in de Pettemerstraat. Hier wordt de warmteleiding aangelegd door middel van een boring onder het Noord-Hollands Kanaal door. De boring start vanaf de Pettemerstraat, waar de warmteleidingen worden klaargelegd. Vervolgens worden de leidingen onder het Noord-Hollands Kanaal doorgetrokken en komen ze uit in de Snaarmanslaan, waar een boorinstallatie komt te staan ter hoogte van de Helderseweg.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

parkeergelegenheid en omleidingsroutes
De Snaarmanslaan wordt afgesloten tussen de Gashoudersstraat en de Helderseweg. Hierdoor wordt het eenrichtingsverkeer in enkele straten gewijzigd en hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld. Omleidingsroutes worden door middel van routeborden ter plaatse aangegeven. Alle afsluitingen zijn te vinden op de website www.alkmaar.nl onder werk in uitvoering.

In verband met de werkzaamheden worden ongeveer 15 parkeervakken tijdelijk afgesloten in de Snaarmanslaan (thv Helderseweg). Wij vragen omwonenden gebruik te maken parkeerterreinen in omliggende straten of van het parkeerterrein bij het spoor langs de stationsweg. Op verzoek van de brandweer vragen wij u nadrukkelijk in parkeervakken te parkeren en niet daarbuiten.

Maatregelen

• De bereikbaarheid voor woningen, bedrijven en bushaltes te voet gegarandeerd
• Omleidingen worden met behulp van extra routeborden aangegeven.

Planning

DDe werkzaamheden starten vooralsnog in de week van 10 januari en duren naar verwachting tot medio maart. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7:00-17:00 uur. We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kunnen de planning en werktijden afwijken.

Pettemerstraat/ Simsonstraat

De werkzaamheden starten in de week van 10 januari in de Pettemerstraat. De werkzaamheden duren tot medio maart. Gedurende de werkzaamheden wordt de straat gedeeltelijk afgesloten, waarbij het verkeersplan (dat is afgestemd met de gemeente en bereikbaarheidsdiensten) wordt ingesteld. Via omleidingsroutes blijven de straten en bedrijven in de omgeving bereikbaar. De omleidingsroutes worden met routeborden aangegeven.