HVC Alkmaar_Overstad fases 19-07-2017_v2

Tracédeel Overstad

In Overstad wordt een nieuw gedeelte van het warmtenet aangelegd. Onder andere Poppodium Victorie wordt  aangesloten op het warmtenet Alkmaar. De werkzaamheden in Overstad worden gecombineerd met werkzaamheden die de gemeente en PWN uitvoeren om zo de overlast te beperken. Hierdoor hoeven straten maar een keer open worden gebroken in plaats van meerdere keren.

Route

Op bovenstaande afbeelding is de route waar het warmtenet wordt aangelegd te zien.

Werkzaamheden

Algemeen
Het werk wordt door aannemer Visser & Smit Hanab uitgevoerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden delen van straten of groenvoorziening tijdelijk weggehaald. Er wordt daarna een sleuf gegraven waarin leidingen worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating opnieuw aangebracht. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen altijd bereikbaar blijven. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur uitgevoerd. Het kan voorkomen dat de aannemer langer doorgaat.

Maatregelen

• Werk wordt met werk gecombineerd. Gelijktijdige aanpak werkzaamheden met vervanging riolering, aanleg waterleiding, vervanging laagspanning en reconstructie wegen
• Met behulp van loopbruggen wordt de bereikbaarheid voor woningen, bedrijven en bushaltes te voet gegarandeerd
• Omleidingen worden met behulp van extra routeborden aangegeven.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Wij zetten ons uiteraard in om de werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de beoogde planning te houden.

Planning

  • De Hoornsevaart is gekruist door middel van een zinker. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
  • Rekerbuurt werkzaamheden zijn gecombineerd met werkzaamheden van Stadswerk072.
  • Werkzaamheden Frieseweg zijn 1 september afgerond. Vanaf vrijdag 1 september 18.00 uur is de Frieseweg weer open voor alle verkeer.
  • Kruising Oosterweezenstraat is gereed.
  • Werkzaamheden Kwakelkade zijn 1 september afgerond. Vanaf vrijdag 1 september 18.00 uur is de Frieseweg weer open voor alle verkeer.
  • Werkzaamheden Pettemerstraat zijn afgerond.
  • Werkzaamheden Simsonstraat zijn 1 september afgerond. Vanaf vrijdag 1 september 18.00 uur is de Frieseweg weer open voor alle verkeer.
  • Werkzaamheden in het fietspad Koedijkerstraat (september).

We zetten ons in om de werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Maar door onvoorziene omstandigheden kan deze planning afwijken.

Frieseweg

De werkzaamheden starten vanaf begin augustus en vinden plaats tussen de kruising Zaagmolenstraat/Frieseweg tot en met de kruising Frieseweg/Ooievaarstraat. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt tijdelijk de Frieseweg gedeeltelijk opengebroken. Via omleidingsroutes blijven de straten in de omliggende wijken bereikbaar. De omleidingsroute loopt via de Koedijkerstraat. De omleidingsroutes staan met routeborden aangegeven. Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad langs het werkvak. De buslijn wordt tijdelijk omgeleid, informatie over de buslijn is te vinden op www.connexxion.nl.

De Lepelaarstraat blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Omleidingsroute Frieseweg
Tijdens de periode dat de Frieseweg gedeeltelijk is afgesloten is de bussluis permanent omlaag, zodat doorgang altijd mogelijk is tussen de Frieseweg en de Koedijkerstraat. Onderstaande afbeelding geeft de omleidingsroute weer.

omleiding frieseweg

Kwakelkade

Rond 14 juni starten de voorbereidende werkzaamheden voor de Kwakelkade. De totale werkzaamheden duren tot ongeveer week 35 (eind augustus).

In de bodem van de Kwakelkade is een bodemverontreiniging aanwezig. Deze vormt geen risico voor de gezondheid, maar bij werkzaamheden moeten er wel veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Dit betekent dat de werknemers werken in saneringsoveralls (witte pakken) en binnen hekwerken.

Pettemerstraat/ Simsonstraat

De werkzaamheden starten in de week van 24 juli in de Simonstraat en de kruising Pettemerstraat/ Simsonstraat. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer zeven weken. Gedurende de werkzaamheden wordt de straat gedeeltelijk afgesloten, waarbij het verkeersplan (dat is afgestemd met de gemeente en bereikbaarheidsdiensten) wordt ingesteld. Via omleidingsroutes blijven de straten en bedrijven in de omgeving bereikbaar. De omleidingsroutes worden met routeborden aangegeven.

 Omleidingen

Omleidingen worden met behulp van routeborden aangegeven. Alle afsluitingen zijn te vinden op de website www.alkmaar.nl onder werk in uitvoering.